Hustad fengsel i Møre og Romsdal. Foto: Statsbygg

Statsbygg øker fengselskapasiteten

Statsbygg utvider flere fengsel dette året. Over påsken begynner arbeidet med å utvide Hustad fengsel i Møre og Romsdal.

Det skriver Statsbygg i en pressemelding på sine nettsider.

Grytnes entreprenører fra Sunndalsøra vant oppdraget med utvidelsen av Hustad fengsel utenfor Molde i Møre og Romsdal. Fengselet får syv nye celler med tilhørende fellesareal.

Utvidelsen vil, ifølge Statsbygg, øke soningsplassene til 60, hvorav 28 vil være lukkede plasser. I tillegg til å bidra til å korte ned den lange soningskøen i fylket, vil utvidelsen bidra til bedre å dekke behovet for varetektsplasser med høy sikkerhet. Ombyggingen er planlagt ferdigstilt i slutten av september i år.

I statsbudsjettet for 2015 ble det satt av 58,1 millioner kroner til å utvide soningskapasiteten. Både Kongsvinger, Hustad, Bergen og Bodø fengsel skal utvides med totalt 41 nye lukkede plasser. Arbeidene med å utvide kapasiteten på disse fengslene er også i gang.

Fengsler ble trukket frem som en av de områdene hvor vedlikeholdsetterslepet er mest kritisk for offentlige bygg og anlegg i RIFs tilstandsrapport State of the Nation, som ble sluppet under Byggedagene 2015.