Statsbygg har handlet eiendommer fra Sogn til Afrika, blant annet en tjenesteleilighet til ambassaden i Harare i Zimbabwe. Foto: Wikimedia Commons/Samwise Gamgee

Statsbygg handlet åtte eiendommer for 100 millioner på en uke

Statsbygg har gjort unna årets juleshopping i Sogndal, Chile og Zimbabwe.

På en uke har Statsbygg kjøpt hele åtte nye eiendommer til en samlet verdi av nesten 100 millioner kroner. Samtidig har de solgt seks eiendommer for drøye 70 millioner kroner.

– Jo da, vi har vært "busy" nå før jul, men dette er eiendommer vi har vært i dialog om i lengre tid. Den siste uken har vi gjennomført avtalene og gjort selve utbetalingene, sier avdelingsdirektør Margrethe Fløystad i Statsbygg til Byggeindustrien. 

– Det har vært viktig å få dette på plass før nyttår?

– Ja, vi er fornøyd med å ha fått på plass alle disse kjøpene nå fordi mange av tomtene ligger som en forutsetning for å få gjennomført viktige statlige byggeprosjekter som blant annet en ny politistasjon i Arendal, sier Fløystad.

Det har også vært viktig å sikre seg en tilleggstomt til Bergen fengsel for en mulig utvidelse.

– Vi ser på løsninger for fengselet, men i første omgang har det vært viktig å sikre seg tomten.

Nasjonalmuseet

De åtte kjøpene dreier seg både rene tomter og eiendommer med bygninger. Det dyreste er kjøpet av Gymnasbygget i Sogndal, men blant nyervervelsene er også nytt kanselli i Chile og en tilleggstomt til det nye nasjonalmuseet som bygges på Vestbanen i Oslo.

- Når det gjelder tomten for det nye nasjonalmuseet, er også dette en tomt vi har vært en del av planene hele veien, men som nå er formalisert, forklarer Fløystad.

Dette er de åtte eiendommene Statsbygg har kjøpt:

• Gymnasbygg i Sogndal, til Høgskolen i Sogn og Fjordane 36 millioner kroner

• Tomt til Bergen fengsel 21 millioner kroner

• Tomt til ny politistasjon i Arendal 14,5 millioner kroner

• Vestbanen, tilleggstomt til nytt nasjonalmuseum 14,3 millioner kroner

• Kanselli i Santiago, Chile 10 millioner kroner

• Tjenesteleilighet til Ambassade i Harare, Zimbabwe 3 millioner kroner

• Ilseng fengsel, tilleggstomt 0,8 millioner kroner

• Tomt til Junkerdalen tollsted 0,3 millioner kroner

Det er også solgt seks eiendommer de siste ukene. Det er Grooseveien 36 i Grimstad (tidligere Høgskolen i Agder), Bæivasgiedde fjellstue i Karasjok, Prost Ottesens vei 21 (del av Sandnes barnevernsenter), kollektivtrasé på Forus i Sola, kontorbygg i Santiago og tjenesteleilighet i Murmansk.