RIF: - Norge kan brekke ryggen (Se videointervju)

Vedlikeholdsetterslepet på offentlige bygg og infrastruktur i Norge er på 2.600 milliarder kroner, og det må hentes inn nå hvis landet skal kunne gå rakrygget inn i fremtiden, advarer RIF.

Onsdag ble en ny State of the Nation-rapport, Norges tilstand 2015, lagt frem, og bildet er langt mørkere enn da den første rapporten ble lagt frem for Byggedagene 2010.

Den første State of the Nation-rapporten, som Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) la frem for Byggedagene for fem år siden, skisserte et vedlikeholdsetterslep på 800 milliarder kroner. Tallet var den gang sjokkerende høyt, og det norske etterslepet ble for alvor satt på agendaen.

Fem år senere kan RIF fortelle at tallet er mer enn tre ganger så høyt.

Byggeindustrien kunne tidligere denne uken fortelle at den nye tilstandsrapporten fra RIF avdekker et vedlikeholdsetterslep på 2.600 milliarder kroner i Norge.

RIF-direktør Liv Kari Skudal Hansteen presenterte rapporten for Byggedagene onsdag, og satte tydelig agendaen for den store bransjekonferansen.

– Offentlige bygg, vei og jernbane er selve ryggraden, og er helt avgjørende for et velfungerende samfunn, sa Hansteen da hun la frem rapporten.

Vei, jernbane og avløp verst

I årets State of the Nation har RIF gitt karakter fra én til fem til de forskjellige kategoriene for bygg og infrastruktur.

– Det er heldigvis ingen bunnkarakterer i rapporten, men vi har en god del toere, sa Hansteen.

De mest kritiske kategoriene som får RIFs nest dårligste karakter, er fylkesvei, avløpsanlegg og jernbane. Norske fengsel trekkes også frem her.

Bare mellom jernbanen og fylkesveiene har RIF skissert et vedlikeholdsetterslep på mer enn 1.000 milliarder, én billion, kroner.

Ingen toppkarakterer deles ut i rapporten, men best i klassen, på karakter fire, nevnes ansvarsområdene til de store statlige byggherrene Forsvarsbygg og Statsbygg og Avinor og Statnett.

Rygg til rygg

Hansteen kan skissere tre fremtidsvisjoner for Norge med utgangspunkt i tilstandsrapporten.

Hvis vi skal unngå en fremtid med brukket rygg eller uten ryggrad, må en rekke tiltak til, advarte hun under innlegget sitt for Byggedagene.

– Vi vet at det er de prosjektene som detaljstyres og underlegges årlige budsjetter som gjør det dårligst. Vi trenger helhetlig og forutsigbar finansiering, og vi må utvikle og ta i bruk forskning. Dette må til for at skal gå rakrygget inn i fremtiden, sa Hansteen.