– Vi jobber tett og godt sammen med leietakerne våre for å spare energi, og er avhengige av at de også er med når tiltak skal gjennomføres, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg. Arkivfoto: Sindre Sverdrup Strand

– Vi jobber tett og godt sammen med leietakerne våre for å spare energi, og er avhengige av at de også er med når tiltak skal gjennomføres, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg. Arkivfoto: Sindre Sverdrup Strand

Statsbygg: Kan spare 1,5 milliarder i energiutgifter årlig

Statsbygg anslår at staten årlig kan spare 1,5 milliarder kroner i energiutgifter ved å gjøre offentlige bygg mer energieffektive.

– Statsbygg har ambisiøse mål om å redusere energiforbruket sitt. Det er til stor hjelp når politikerne stiller krav og gir en tydelig beskjed til brukerne av byggene våre at de må spare energi. Dette vil gjøre det lettere å nå de målene vi har satt, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg i en pressemelding.

Den pressede energisituasjonen i hele Europa gjør behovet for tiltak stort i alle land. Før helgen tok kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik til orde for at alle departementer bør ta grep for å spare strøm i sine bygg og eiendommer.

– Statsbygg ser et stort lønnsomhetspotensial i energitiltak. Vi kan spare 25 prosent av energibruken vår ved å gjennomføre tiltak som behovsstyring av luft, lys og varme samt etterisolering, utskifting av vinduer, nye ventilasjonsanlegg, varmepumper, automasjon og mer energieffektiv belysning, sier han.

Det totale strømforbruket i Norge i 2021 endte på 140 TWh.

– Statsbyggs analyser viser at statlige bygg sammen med kommunale og fylkeskommunale formålsbygg står for cirka fem prosent av dette forbruket. Dette tilsvarer seks milliarder koner i årlige energikostnader. Forutsatt at all offentlig bygningsmasse har samme potensial for energibesparelser som Statsbygg, vil det si at staten kan spare 1,5 milliard kroner i årlige energiutgifter. Energibesparelsene vil tilsvare årsforbruket til 70.000 eneboliger, skriver Statsbygg.

Globalt står bygg for 40 prosent av energibruken. Andelen er den samme i Norge.

– De virkelig store gevinstene vil derfor komme hvis hele bygg- og eiendomsnæringen klarer å trekke i samme retning. Her er det avgjørende at Statsbygg utnytter rollen som en stor aktør med tydelige krav. Gjennom aktivt samarbeid på tvers av bransjer kan vi få med oss mange og oppnå mye, sier Nikolaisen.

Statsbygg forvalter rundt 2.300 bygninger i Norge og utlandet. Statsbygg mener at på kort sikt ligger de største energigevinstene her i å styre de tekniske anleggene enda bedre, for eksempel ved automatisk heving og senking av temperaturer.

– For å få til det må vi fortsette det gode samspillet med leietakerne våre og heve den digitale kompetansen i organisasjonen vår ytterligere, sier han.

Statsbygg peker på at også enkle brukergrep og gode vaner kan gjøre en forskjell.

– Å skru av lys, lukke vinduer, sette tidsur på kaffetraktere, fylle opp oppvaskmaskiner før de settes på og ta korte dusjer er små tiltak, men sammen kan de ha stor effekt.

I tillegg ser Statsbygg på muligheter for å produsere strømmen selv. En stor andel av takene på Statsbyggs bygninger er de seneste årene kartlagt med tanke på solceller. Med en investering på 225 millioner kroner vil de 50 best egnede takene kunne produsere 15 millioner KWh årlig, noe som tilsvarer årsforbruket til 750 eneboliger.

– Vi jobber tett og godt sammen med leietakerne våre for å spare energi, og er avhengige av at de også er med når tiltak skal gjennomføres. Vi vil nå gjennomføre ytterligere energikartlegginger av eiendommene våre. Vi setter også ned et mottak for å svare ut henvendelser fra leietakerne våre og andre statlige virksomheter om energieffektivisering av bygg, sier Nikolaisen.