Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Statsbygg ble varslet om seksuell trakassering

De syv forskjellige varslingssakene som Statsbygg mottok i løpet av 2018 klassifiseres som alvorlige både for Statsbygg og for de involverte. En av varslingssakene er knyttet til seksuell trakassering. 

I 2018 handlet de interne varslene i Statsbygg om ett tilfelle av seksuell trakassering, ett tilfelle av uklarhet om reiseutgifter og to tilfeller av brudd på Statsbygg regler for bruk av e-post.

Eksternt handlet ett varsel om valg av underleverandør i et byggeprosjekt, og mulig brudd på krav i kontrakten. Det ble ikke funnet at det forelå kritikkverdige forhold, men prosjektledelsen ble anbefalt å følge opp noen problemstillinger.

Ett anonymt varsel gjaldt en bedrift som hadde fått en dom for momsunndragelse, men det ble ikke funnet grunnlag for å utelukke bedriften fra Statsbyggs konkurranser på bakgrunn av dommen og forholdene som ble omtalt der.

Et siste varsel gjaldt fare for helse. Saken ble tilfredsstillende løst av ansvarlige i linjen, skriver Statsbygg i pressemeldingen.

Ingen har mistet jobben

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg, sier til Byggeindustrien at ingen har mistet jobbene sine som en følge av varslingssakene.

– Det er gitt advarsler, og noen har vært strengere enn andre, sier Aschim.

– Dere trekker frem ett varsel som går på seksuell trakassering i pressemeldingen, hva er bakgrunnen for dette varselet?

– Vi kan av personvernhensyn ikke gå i detaljer om saken, men hendelsen har vært på et nivå der det har vært tilstrekkelig med en kraftig advarsel som sanksjon, sier Aschim.

I januar skrev Byggeindustrien at Statsbygg tok grep etter at to jenter varslet om seksuell trakassering på Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum. Statsbygg vil ikke kommentere hvordvidt varselet de nå har håndtert, er knyttet til denne saken.

– Igjen kan vi av personvernhensyn ikke si noe om det, sier Aschim.

Varslingsplakat

I 2018 ble det laget en varslingsplakat for Statsbygg som henger på Statsbyggs hovedkontor, eiendommer og prosjektkontorer.

Plakaten foreligger på norsk, engelsk, polsk og russisk. En elektronisk varslingskanal er gjort tilgjengelig på norsk, engelsk, litauisk, polsk og russisk. Varslene behandles av Statsbyggs varslingskomité, som består både av egne ansatte og en ekstern representant.

– Statsbygg oppfordrer både interne og eksterne aktører til å varsle om mulige kritikkverdige forhold i organisasjonen eller i prosjektene våre, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg i en pressemelding onsdag.

– Varslere kan bidra til at vi unngår ulykker på byggeplassen, sosial dumping, kriminelle handlinger eller andre uønskede hendelser. Vi oppfordrer derfor både egne ansatte og innleid personell om å varsle om kritikkverdige forhold hos oss, fortsetter Statsbygg-sjefen i meldingen.