Fra venstre journalist Svanhild Blakstad i Byggeindustrien, seniorkonsulent Hedvig Langballe Hasund i Statsbygg, administrerdende direktør Grete Aspelund i Sweco og redaksjonssjef Frode Aga i Byggeindustrien. Foto: Trond Joelson

Ny podkast: Det er steder på byggeplassen der jentene er forsiktige med å gå alene

Hvorfor er bare to prosent av håndverkerne i byggenæringen kvinner? Og hvordan har de det ute på byggeplass?

I anledning den internasjonale kvinnedagen 8. mars vies den 20. episoden av Byggeplassen til kvinnene i byggenæringen.

Administrerende direktør i Sweco Grete Aspelund og seniorkonsulent i Statsbygg Hedvig Langballe Hasund diskuterer kvinnenes posisjon i byggenæringen i studio med Byggeindustriens Frode Aga og Svanhild Blakstad.

Vi snakker om rekruttering av kvinner til bygg og anlegg, mulighetene for jenter i byggenæringer, men også alvorlige metoo-saker som har preget både byggenæringen og andre næringer det siste halvannet året.

I podkasten kommer blant annet Hedvig Langballe Hasund innpå hvorfor hun nylig tok initiativ til en holdningskampanje om likeverd og hvordan en arbeidsdag kan arte seg for unge jenter på en stor og uoversiktlig byggeplass.

– I et så stort bygg med mange mørke kroker og lange ganger, er jentene litt forsiktige med å gå alene fordi ikke alle respekterer jenter. Det er problematisk. For å gi dem trygghet jobber de ofte med eldre menn, eller så går de to og to jenter sammen, sier Hedvig Langballe Hasund i podkasten.

Hun understreker at Statsbygg i sine prosjekter legger til rette for jenter før byggearbeidene kommer i gang.

– Det skal for eksempel være etablert egne garderober for kvinner. De skal slippe å måtte gå på do for å skifte. Det skal etableres rutiner som gjør at det er plass til både gutter og jenter. Men så trenger vi også noen holdningskampanjer. De må ikke bare vi i Statsbygg fronte, men også våre leverandører, sier Hasund.

Grete Aspelund i Sweco mener det er viktig at Statsbygg går foran slik de har gjort med sin holdningskampanje.

– Det er flott at de bruker bestillermakten sin til å påvirke retningen i vår bransje. Det er helt vesentlig og vi ser også de gangene store byggherrer går foran på andre områder, så får vi også til en endring, sier Grete Aspelund.

Hun mener det er helt avgjørende for byggenæringen at den blir et attraktiv næring også for jentene.

- Dette er en av Norges største næringer, og den har stor betydning for alt vi omgir oss med. Derfor er det uhyre viktig at vi bevisst jobber for at byggenæringen skal være attraktiv for de flinkeste og beste folkene - også i fremtiden.
Du finner alle episodene av Byggeplassen her.