Staten må betale erstatning etter brann i asylmottak

Staten er i Oslo tingrett dømt til å betale rundt 1 million kroner i erstatning til selskapet som eier bygningene som huser transittmottaket ved Haslemoen, etter at mottaket brant i 2012.

Retten kom fram til at Utlendingsdirektoratet (UDI) må betale selskapet Haslemoen AS rundt 230.000 kroner i brannerstatning, samt 830.000 kroner for utestående husleie i perioden etter brannen, melder NRK.

Selskapet, som krevde 5 millioner i erstatning, saksøkte staten ved Justis- og beredskapsdepartementet (JD) fordi de mente staten som leietaker var ansvarlig for skadene.

Én bygning ble totalskadd i brannen i mars 2012. Ingen omkom eller ble skadd.

Haslemoen AS eier den tidligere militærleiren på Haslemoen, og det er en del av leiren som har vært utleid til UDI siden 2008.