Illustrasjon: Nordic – Office of Architecture
Illustrasjon: Nordic – Office of Architecture

Stangeland bygger kollektivtraseen til nye SUS

Stangeland Maskin AS skal for rundt 216 millioner kroner bygge kollektivtraseen mellom Jåttå og det nye sykehuset på Ullandhaug i Stavanger.

Den nye kollektivtraseen langs fylkesvei 0044 er en del av Bymiljøpakken og skal vere ferdig 31. desember 2024. Prosjektet er et rekkefølgekrav til nye Stavanger universitetssykehus (SUS), skriver Rogaland fylkeskommune i en pressemelding.

Stangeland Maskin var en av fire entreprenører som leverte tilbud på jobben, og skal skrive kontrakt med fylkeskommunen når den ti dager lange klagefristen er over 18. august.

I dag går kollektivtrafikken sammen med biltrafikken på strekningen. Når kollektivtraseen er ferdig, får bussen et eget felt, parallelt med bilveien.

— Ved Jåttå kopler vi oss til Bussveien, i andre enden, til kollektivtraseen som går gjennom det nye sykehus- og universitetsområdet. Det er ei viktig strekning for kollektivtrafikken, sier prosjektleder i fylkeskommunen, Even Vike, i pressemeldingen.

Kollektivtraséen bygges langs Diagonalen og Madlaveien i Stavanger. Langs traseen blir det sykkelvei med fortau.