Stadig dyrere å kjøpe bolig

Boligprisene lå flatt fra oktober til november. Men boligprisene er nå 6,8 prosent høyere enn for ett år siden.

For andre måned på rad utvikler boligprisene seg flatt, viser boligstatistikken fra Eiendom Norge for november.

Korrigert for sesongvariasjoner var prisene i november 0,8 prosent høyere enn forrige måned. Men totalt gjennom de siste 12 månedene er boligene blitt 6,8 prosent dyrere.

– Utviklingen i november vitner om et fortsatt sterkt boligmarked i Norge, og utviklingen er sterkere enn normalt til november å være. Boligprisene i år har steget mer enn vi ventet ved inngangen av året, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Dårligere utvalg

Det ble solgt 6.798 boliger i november, noe som er 8 prosent flere enn i november i fjor. Så langt i år er det solgt 82.483, noe som er vel 4 prosent flere enn i samme periode i fjor.

Det var imidlertid langt færre boliger til salgs ved utgangen av november enn på samme tid i fjor. Mens det i år lå 11.637 boliger til salgs på Finn.no, lå det 15.345 boliger ute på samme tidspunkt i fjor. Det er en nedgang på 19 prosent.

– Hvis det er noe som overrasker oss med tallene, så er det den svake tilbudssiden. Det gjør at vi trolig vil få en større etterspørsel etter de boligene som ligger ute i desember, og en sterkere prisutvikling i desember enn normalt, sier Dreyer.

Størst vekst i Tromsø

For første gang i år skiller Oslo seg ut i markedet. I november hadde Oslo klart sterkest prisutvikling med en boligvekst på 0,7 prosent. Det settes i sammenheng med at utvalget av boliger i hovedstaden har vært langt lavere enn hva som er normalt for november.

– Det gir konkurranse om de boligene som ligger ute i markedet, og prisene presses oppover, påpeker Dreyer.

Alle regioner i landet har hatt en positiv 12 måneders vekst. Tromsø har økt mest i løpet av de siste 12 månedene med en vekst på 15,6 prosent, mens Sandnes har den svakeste 12-månedersveksten på 0,4 prosent.

Det tok i gjennomsnitt 36 dager å selge en bolig i Norge i november. Det er én dag kortere enn i november i fjor.