Luftegården i Romerike fengsel, Ullersmo avdeling. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Luftegården i Romerike fengsel, Ullersmo avdeling. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Skanska utvider Ullersmo fengsel for Statsbygg

Statsbygg har signert en totalentreprisekontrakt med Skanska Norge om å utvide Ullersmo fengsel med 76 fengselsplasser.

Det skriver Statsbygg i en pressemelding tirsdag.

Ullersmo er en avdeling av Romerike fengsel, og ligger ved Kløfta utenfor Oslo. Her skal Statsbygg bygge et nytt forlegningsbygg med 96 celler, ny helseavdeling, undervisningsrom, verksteder og kontorer for ansatte, heter det i pressemeldingen.

Prosjektet vil også omfatte et aktivitetsbygg, utvidelse og rehabilitering av kulverter, samt oppgradering av områdene utendørs.

Fengselet opprettholder driften i hele byggeperioden.

Tre eksisterende bygg med stort vedlikeholdsetterslep skal rives som en del av oppgraderingen. Ett av disse byggene har 20 fengselsplasser, så netto økning blir på 76 fengselsplasser, skriver Statsbygg.

Totalt har nybyggene en arealramme på omtrent 8.000 kvadratmeter, og oppgradering av utomhusområdet utgjør omtrent 34 mål.

– Både vi og våre samarbeidspartnere gleder oss til å starte gjennomføringsfase med forberedende arbeider fra slutten av mai 2023. Prosjektet skal være ferdig til bruk i mars 2026, sier prosjektleder Tor Sommerstad.

Statsbygg har inngått avtale med Skanska Norge AS som totaltentreprenør for prosjektet. Kontraktsummen er på omtrent 320 millioner kroner før merverdiavgift. Prosjektet blir et samarbeid mellom Skanska Bygg og Skanska Husfabrikken, skriver Skanska i en pressemelding.

– Vi er klare til å ta fatt på utvidelsen av Ullersmo og gleder oss til å samarbeide med Husfabrikken. Når vi jobber sammen trekker vi på styrken og kompetansen til hele Skanska, og ikke minst innebærer modulbasert bygging god logistikk og effektivitet. Fengselet skal være i drift under hele prosjektet, så det er et poeng at vi sparer belastning for de som er tilknyttet fengselet der vi kan, kommenterer prosjektsjef i Skanska, Tom-Erik Øverby, i pressemeldingen.

– Nøkkelen til suksess ligger i samarbeid, og det er gledelig og se at vi har fått denne jobben blant annet med bakgrunn i kompetansen og erfaringen som Husfabrikken og Skanska Bygg leverer sammen. Utvidelsen av Ullersmo faller inn i rekken av flere jobber for Statsbygg over en lengre periode - det er vi svært glade for. Jeg ser frem til et givende samarbeid og et spennende prosjekt, som skal være med å øke kapasitet og skape bedre sonings- og arbeidsforhold for innsatte og ansatte, legger konserndirektør for Bygg i Skanska, Tor Arne Midtskogen, til.

Kontrakten gjennomføres som en totalentreprise, og byggestart blir i første halvdel av 2023. Prosjektet ventes og ferdigstilt i fjerde kvartal av 2025.