Wayback-leder Johan Lothe (til venstre) og prosjektleder Eivind Bjørnedalen i Dark Arkitekter håper å kunne presentere en skisse for et lavsikkerhetsfengsel designet for å hjelpe innsatte å vende tilbake til samfunnet i løpet av denne våren. Foto: Dark Arkitekter
Wayback-leder Johan Lothe (til venstre) og prosjektleder Eivind Bjørnedalen i Dark Arkitekter håper å kunne presentere en skisse for et lavsikkerhetsfengsel designet for å hjelpe innsatte å vende tilbake til samfunnet i løpet av denne våren. Foto: Dark Arkitekter

Dark tegner nytt konsept for Oslo-fengsel

Bruker- og interesseorganisasjonen Wayback har engasjert Dark Arkitekter for å tegne et nytt konsept for lavsikkerhetsfengsel i Oslo.

Det skriver Dark Arkitekter i en pressemelding torsdag.

Wayback er en interesseorganisasjon som jobber for de innsattes tilbakeføring til samfunnet. Sammen med Dark Arkitekter ønsker de å belyse alternative soningsmodeller for nytt fengsel i Oslo.

Prinsippene som skal brukes i konseptdesignet, skal følge et europeisk samarbeidsprosjekt som fremmer småskala fengsler med forankring i lokalmiljøet kalt Rescaled.

– De fleste nye fengsler i Norge i dag er standardiserte høysikkerhetsfengseler, plassert langt vekk fra der de fleste innsatte bor og har familie. Erfaring fra kriminalomsorgen viser at deres forutsetninger for en trygg tilbakeføring er bedre når soningsstedet er mer tilrettelagt, mindre og integrerte i sitt lokalsamfunn, sier Wayback-leder Johan Lothe i pressemeldingen.

Wayback og Dark Arkitekter startet, ifølge meldingen, samarbeidet januar 2022. Prosjektleder Eivind Bjørndalen har selv jobbet i fengsel, og har i tillegg studert nedskalerte soningsforhold som en del av sin arkitektutdanning.

– Vi støtter Wayback sitt mål om å utvikle og dele kunnskap om hvordan fremtidige soningsforhold kan se ut, og vi synes det er positivt at vi i Dark Arkitekter kan bistå i å tegne et slikt prosjekt. Prinsippene for Rescaled ligner det vi jobber med hver dag i utviklingen av bærekraftige by og tettsteder, så det er på høy tid at vi tenker i samme bane også med fengslene våre, sier Bjørndalen.

Dark Arkitekter starter nå skissearbeidet på det nye konseptdesignet, og antar å kunne presentere et forslag i løpet av våren, heter det i pressemeldingen.