Nå har Trondheim fengsel tatt i bruk sin totalrehabiliterte avdeling A. Foto: Statsbygg
Nå har Trondheim fengsel tatt i bruk sin totalrehabiliterte avdeling A. Foto: Statsbygg

Statsbygg har rehabilitert Trondheim fengsel

Trondheim fengsel avdeling A er nå gjenåpnet etter ett år med rehabilitering.

Rehabiliteringen av Trondheim fengsel har hatt en samlet styringsramme på 176,2 millioner kroner, og er gjennomført godt innenfor denne, skriver Statsbygg i en pressemelding om prosjektet.

På oppdrag fra Kriminalomsorgsdirektoratet har Statsbygg installert toalett og ventilasjon på 52 celler, oppgradert sentralvakta og utvidet besøksarealene. Samtidig har Statsbygg brukt 140,5 millioner kroner av vedlikeholdsbudsjettet til generell oppgradering av bygningsmassen for å redusere fengselets vedlikeholdsetterslep.

Justisminister Monica Mæland sto for den offisielle åpningen. Prosjektet ble gjennomført som totalentreprise med HENT som entreprenør.

– Vi har gjort en svært omfattende rehabilitering, samtidig som det har vært full drift i fengslets øvrige avdelinger. Vi er veldig fornøyde med det samarbeidet vi har hatt med Kriminalomsorgsdirektoratet, fengselet og HENT, sier avdelingsdirektør Madeleine Torkveen Skjølås, som har ansvar for Statsbyggs byggeprosjekter i justissektoren.

Før rehabiliteringen av avdeling A ved Trondheim fengsel begynte, ble fengselsbygningen tømt før bygningen ble strippet innvendig. Et samlet areal på omtrent 3.850 kvadratmeter fordelt på tre etasjer er nå totalrehabilitert. Besøksavdelingen er bygget om, avdelingskjøkken og fellesrom er etablert, helseavdelingen er bygget om og utvidet, og kvinneavdelingen har fått fire nye celler.

Vinduer og dører er stort sett skiftet i hele bygget. Ventilasjonssystem ble skiftet ut, oppgradert og etablert i områder det ikke var ventilasjon fra før. Systemet for vannbåren varme er skiftet ut. Det samme er alle kabler til elkraft, IKT og sikkerhetssystem. Nå har alle celler fått vask og toalett innlagt. Også tak og fasader er etterisolert og reparert, skriver Statsbygg.