Gry Walstad er ansatt som leder for inkludering og mangfold i Skanska. Foto: Skanska

Skanska har ansatt leder for inkludering og mangfold

Skanska Norge har ansatt Gry Walstad som leder for arbeidet med inkludering og mangfold.

Hun kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Arbeids og velferdsdirektoratet, hvor hun blant annet har vært fagleder for det strategiske mangfolds- og inkluderingsarbeidet.

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på denne jobben. Jeg hadde aldri sett tilsvarende stilling lyst ut tidligere og det trigget mitt samfunnsengasjement og ønsket om å være med på å skape noe av reell verdi, sier Walstad i en melding fra Skanska.

– Fokus på mangfold i stort er viktig for meg. Det er ikke bare kvinne- eller minoritetsandelen som vi må sette søkelys på. Vi må snakke om en helhet av mennesker med ulike bakgrunner. Vi kommer ikke noe lenger om vi bare fokuserer på én av dem, sier hun.

– Må sette oss bedre i stand til å forstå våre kunder
– Etter det vi kjenner til så er Skanska den første entreprenør og eiendomsutvikler i Norge som oppretter en stilling som leder for inkludering og mangfold, sier konsernsjef Ståle Rød. Han er klar i sin begrunnelse for grepet som nå er gjort.

– Vi må sette oss bedre i stand til å forstå våre kunder og vi må bli flinkere til å utnytte hverandres styrker og svakheter, sier Rød.

Han er glad for at Gry Walstad har takket ja til stillingen. Hun har hatt mange ulike roller i NAV og også deltatt sentralt i arbeidet med Regjeringens inkluderingsdugnad.

– Hun har en solid bakgrunn, er kunnskapsrik og har et bredt perspektiv på mangfold som jeg mener er helt avgjørende for å lykkes med arbeidet, sier Rød.

Han benytter samtidig anledningen til å rose mange av de initiativene som har blitt etablert de siste årene både i og utenfor bransjen.

– Jeg tror de har vært viktige for å øke forståelsen og engasjementet rundt mangfold. De har skapt debatt internt i næringen og har bidratt til å påskynde en nødvendig utvikling, sier konsernsjefen.

Han trekker frem arbeidet med å skape en mer inkluderende kultur som helt avgjørende for å lykkes med å øke mangfoldet i selskapet.

– En analyse som vi fikk gjort av Skanska Norge, konkluderte med at vi må jobbe med å styrke og videreutvikle en inkluderende kultur for å skape et enda større rom for mangfold. En kultur kan imidlertid ikke besluttes. Den skapes av alle ansatte i selskapet, men våre ledere har selvsagt et ekstra ansvar, sier Rød videre.

Speiler samfunnet
Rød er også opptatt av at Skanska må speile samfunnet og samfunnets utvikling, og at dette er spesielt viktig i et rekrutteringsperspektiv.

– Når folk ser seg om etter en potensiell arbeidsgiver, er det ikke bare lønn og arbeidsoppgaver som betyr noe. Jeg opplever oftere og oftere at de gir uttrykk for at vår visjon, våre verdier og hvordan vi fremstår er av stor betydning for valg av arbeidsgiver. Derfor tror jeg også at det er viktig at våre ansatte samlet sett må speile samfunnet, sier Rød.