T-banelinjen Fornebubanen blir åtte kilometer lang fra Majorstuen til Fornebu senter.

Skal presentere Fornebubane-prosjekter for ti milliarder

Fornebubanen arrangerer leverandørkonferanse torsdag 29. november. Total entreprisekost er estimert til om lag ti milliarder kroner.

Juridisk leder Ingvild Garberg i Fornebubanen.

Forprosjektet til Fornebubanen er nå klart, og det pågår en ekstern kvalitetssikring (KS2) av styringsdokumentet som skal være ferdig ved utgangen av desember 2018. Etter planen skal byggestart skje i begynnelsen av 2020. Fornebubanen er planlagt ferdigstilt høsten 2025.

- Vi har gleden av å invitere til Fornebubanens første leverandørkonferanse, hvor vi skal presentere prosjektet Fornebubanen i sin helhet, samt gå gjennom planen for anskaffelser og kontrakter. Total er prosjektporteføljen estimert til cirka ti milliarder kroner, sier juridisk leder Ingvild Garberg i Fornebubanen i en melding til Byggeindustrien.

Vil treffe entreprenører, rådgivere og leveranødører

Fornebubanen ønsker å presentere prosjektet for entreprenører, større underleverandører, tjenesteleverandører og rådgivere.

Det vil også bli muligheter for samtaler med sentrale medarbeidere i prosjektet. Konferansen vil finne sted i Bjørvika Konferansesenter/Oslo Atrium.

Fornebubanen er en av de største T-baneutbygginger i Oslo i nyere tid, og skal ha kapasitet til å ta unna fremtidig trafikkvekst, bidra til å redusere belastningen på overflatenettet i Oslo og legge til rette for byutvikling langs traséen.

Seks stasjoner

T-banelinjen Fornebubanen blir åtte kilometer lang fra Majorstuen til Fornebu senter.

Banen skal kobles til Majorstuen stasjon, og vil bli en integrert del av det øvrige T-banenettet i Oslo. Banen vil gå under bakken i sin helhet.

Det skal etableres 6 nye stasjoner som del av den nye linjen, samt et nytt verksted og base ved Fornebu.

Fornebubaneprosjektet er etablert som egen etat i Oslo kommune, Fornebubanen. Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.