Ill. Ruter

Fornebubanen kan ventes ferdig i 2025

Den nye T-banelinjen til Fornebu kan bli ferdig høsten 2025, ifølge forprosjektet.

Banen er ett skritt nærmere realisering når styringsdokumentene nå er sendt til kvalitetssikring.

Anslaget på fem til seks års byggetid er nå bekreftet. Det er forventet at forberedende arbeider kan starte i 2019 med full byggestart i 2020 og at banen kan stå ferdig høsten 2025.

Byggekostnadene er beregnet til 13,8 milliarder 2018-kroner. Beløpet er en drøy milliard høyere enn tidligere anslått, men justert for prisstigning blir kostanden omtrent den samme som opprinnelig antatt.

Kvalitetssikringsprosessen skal være ferdig før nyttår. Deretter skal det inngås byvekstavtale med staten om finansiering før det kan fattes endelig beslutning i Akershus og Oslo om å starte opp prosjektet

– Vi har nå et forslag til teknisk gjennomføring, kostnader og fremdrift for Fornebubanen som vi mener er realistisk, selv om det kan komme enkelte justeringer gjennom kvalitetssikringsprosessen, sier direktør Irene Måsøval i Fornebubanen.

Fornebubanen blir en ny T-banelinje fra Fornebu til Majorstuen, der den skal kobles sammen med det øvrige T-banenettet. Den nye traseen blir over 8 kilometer lang med seks stasjoner.

I statsbudsjettet for 2019 vil regjeringen sette av 391 millioner kroner til byggingen.