Foto: Undervisningsbygg

Skal bli Norges mest miljøvennlige skole

I forrige uke var det fest med grilling på byggeplassen på Bryn, for å feire at byggeprosessen rundt Brynseng skole er halvveis og at taket endelig er tett. 

Prosjektleder Paul Lehne i Undervisningsbygg sier byggingen går bra og at alt er i rute. På fasaden mot vest blir teglsteinen nå murt opp. Råbygget med stål og betong er ferdig og montering av prefabrikkerte veggelementer er snart ferdigstilt. Skolen ligger på et platå ved Brynseng T-banestasjon, og siden tomta er ganske smal, bygges skolen i høyden. Dette gir en stor, sørvendt fasade med svært gode solforhold.

- Det mest innovative tiltaket på skolebygget er de bygningsintegrerte solcellene i fasaden, sier miljørådgiver i Undervisningsbygg Bodil Motzke.

Norges største fasadeintegrerte solcelleanlegg

- Dette vil bli Norges største fasadeintegrerte solcelleanlegg målt i installert effekt og årlig energiproduksjon, og vil bidra til å gjøre Brynseng skole til et av Norges mest miljøvennlige bygg, heter det i en pressemelding. Solcellene vil normalt produsere strøm til eget behov, men når skolen ikke er i bruk må deler av solstrømmen leveres ut på strømnettet.

Entreprenør for prosjektet er NCC Construction.

Flerbrukshallen er plassert på toppen av skolen, med vidt utsyn. Bodil Motzke, forklarer at hallen er plassert i den øverste etasjen av flere grunner. En av dem er å utnytte lyset best mulig. De gjennomsiktige veggene rundt flerbrukshallen slipper inn dagslyset samtidig som de isolerer godt.

FutureBuilt

Skolen på Brynseng er også et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet med mål om 50% reduksjon av klimagassutslippet knyttet til energibruk, transport og materialbruk, sammenlignet med et tradisjonelt bygg etter dagens krav. Det er blant annet satt utslippskrav til materialene som inngår i bygget. Det blir ingen bilparkering på tomten, men det er satt av plass til 220 sykkelparkeringsplasser med tak ved inngangspartiet til skolen. Siden skolen ligger rett ved siden av T-banestasjonen på Brynseng, er det lett å bruke miljøvennlig transport til og fra skolen.

Det er også satt strenge krav til energibruken i bygget, hvor målet er å oppnå kravet til nesten nullenergibygg.

- I tillegg til solcellene får skolen 20 energibrønner i grunnen. Disse vil gi både kjøling om sommeren, og varme til varmepumpeanlegget som varmer opp skolen om vinteren, sier teknisk delprosjektleder Magnhild Kallhovd.

Fakta solceller

Areal solcellepaneler: 1100 m²

Antatt energiprodusjon: 134 850 kWh pr år

Installert effekt: 163,6 kWp