Munkerud miljøbarnehage i bydel Nordstrand i Oslo er et prosjekt i regi av Omsorgsbygg Oslo. Foto: Marte Svenneby/Omsorgsbygg

SINTEF, Omsorgsbygg Oslo, Asker og Bærum vil forske seg til mindre avfall i kommunale byggeprosjekter

Gjennom bedre planlegging og målrettet oppfølging av prosjekter, skal avfallet fra byggeaktiviteter mer enn halveres. I samarbeid med SINTEF skal Omsorgsbygg Oslo KF, Asker og Bærum kommuner utvikle anskaffelser som kan redusere avfallsmengden i de kommunale byggeprosjektene.

Det skriver SINTEF i en pressemelding torsdag.

I dag produserer de fleste byggeplasser mellom 40 og 60 kilo avfall per kvadratmeter, skriver SINTEF i meldingen.

– Det er ingen nasjonale krav til avfallsmengder i dagens byggeprosjekter, og derfor er det vi byggherrer som må stille slike krav, sier rådgiver for bærekraft og innovasjon i Omsorgsbygg Oslo KF, Christoffer Venås.

– For å oppnå mindre avfall i byggeprosjektene våre har vi behov for et felles rammeverk med andre offentlige byggherrer. Slike krav til avfallsfrie byggeplasser vil være unike, og kan sørge for at vi tar en ledende rolle internasjonalt på linje med den vi allerede har for utslippsfrie byggeplasser, sier han.

Gjennom utvikling av anskaffelsene til de tre kommunale byggherrene i forskningsprosjektet NADA (Nye Anskaffelser for Dokumentert Avfallsreduksjon) skal byggenæringen kunne levere bygg uten å generere store avfallsmengder, heter det i pressemeldingen fra SINTEF.

Prosjektet er ment å øke kunnskapen til de kommunale byggherrene om hvordan de kan bidra i prosessen mot avfallsfrie byggeplasser, samt hvilken effekt dette har.

– Bygg og anlegg står for en fjerdedel av avfallet i samfunnet i dag. Med økt oppmerksomhet om klima og miljø, skulle en tro at dette var lavthengende frukter. Tross økt kunnskap og bevissthet, blir fortsatt store mengder nye byggematerialer kjøpt inn og fraktet til byggeplass for etter kort tid å ende som avfall, opplyser miljørådgiver for byggeprosjektene i Asker kommune, Jonas Tautra Vevatne.

Gjennom tre pilotanskaffelser skal markedet utfordres til å skape innovative løsninger for lavere avfallsmengder på byggeplass, skriver SINTEF videre.

– De norske forskningsmiljøene er i front i arbeidet med utslippsfrie og avfallsfrie byggeplasser. Vi ser at det fortsatt er et behov for tydeligere definerte systemgrenser, at man stiller målbare krav og har gode oppfølgingsmetoder for å beregne effekten av tiltak på blant annet direkte og indirekte utslipp, sier SINTEF-forsker Kristin Fjellheim.

Utvikling av robuste metoder for å måle, evaluere, følge opp og dokumentere avfallsmengden gjennom byggeprosessen er noe det vil legges vekt på i prosjektet, heter det i pressemeldingen.