<p>Aktørene som var samlet i Arendlasuka var fornøyd med at seriøsitetsprosjektet i byggenæringen igjen blir trappet opp. Foto: Christian Aarhus</p><p>BNL-direktør Jon Sandnes i samtale med skattedirektør Hans Christian Holte. Foto: Christian Aarhus</p>Per Skau i Fellesforbundet var en av de som holdt innlegg under relanseringen av seriøsitetsprosjektet. Foto: Christian AarhusKommunikasjonsdirektør Audun Lågøyr i Skanska Norge var tydelig på hva de tror er de beste tiltakene for å løse seriøsitetsutfordringen i byggenæringen. Foto: Christian AarhusStatssekretær Guro Angell Gimse i Arbeids- og sosialdepartementet innledet under relanseringen av seriøsitetsprosjektet på Arendalsuka. Foto: Christian AarhusBNL-sjef Jon Sandnes pratet til menigheten under relanseringen av seriøsitetsprosjektet på Arendalsuka. Foto: Christian AarhusStatsbygg-direktør Harald V. Nikolaisen under relanseringen av seriøsitetsprosjektet på Arendalsuka. Foto: Christian Aarhus

Puster nytt liv i seriøsitetsarbeid: - Vi trenger en felles front

Seriøsitetsprosjektet i byggenæringen har vært en døråpner for både HMS-kort og Startbank. Nå gjenoppstår prosjektet i ny drakt innenfor Samarbeid mot svart økonomi.

Oppstarten ble markert og feiret med både snorklipp og kake under Arendalsuka torsdag. En av aktørene i samarbeidet, Skatteetaten, tror en revitalisering av samarbeidet kan slå positivt ut for arbeidet med å motvirke arbeidslivskriminalitet.

- Vi har sett en positiv utvikling innenfor dette feltet de siste årene, og utviklingen har skjedd i en periode hvor det er satt inn mange gode tiltak. Men det er også andre forhold som er med å påvirker utviklingen, så jeg tror ikke vi skal være altfor kjepphøye når vi snakker om hva som påvirker bildet, sa skattedirektør Hans Christian Holte.

Holte mener det er viktig at de offentlige etatene, byggherrer, partene i arbeidslivet og bedriftene nå går sammen på ny for å finne nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet.

- Vi skal fortsatt være tydelige og gode kontrolletater, men vi må også styrke oss med andre aktiviteter, sa Holte og la til at man ikke må undervurdere verdien av forebygging og holdningsskapende arbeid.

- Vi vet at dette er noe som virker på sikt, og da er samarbeid et vesentlig poeng. A-krimsentrene som vi har etablert er et konkret eksempel på at vi samarbeidet vi har etablert på offentlig side er blitt tydeligere og vi har lært mye rundt det som går på informasjonsutveksling. Samarbeidet med næringen selv er minst like viktig, og derfor er det viktig at vi får nytt liv i dette forumet, sa Holte.

Gledens dag

Byggenæringens Landsforening var også fornøyd med å kunne klippe snor for det gjenetablerte samarbeidet.

- Dette er en gledens dag, sa administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening og dro i inneldningen linjene tilbake 2002 da BNL for første gang etablerte et seriøsitetsforum der sentrale aktører ble invitert med.

- HMS-kortene er et ektefødt barn av det arbeidet som ble lagt ned, og Startbank er også noe av det som har sprunget ut av seriøsitetsforumet, sa Sandnes.

- Skal vi lykkes med dette viktige arbeidet fremover, så er både politikere, etater, bedrifter og organisasjoner nødt til å ha en felles virkelighetsbeskrivelse og en felles forståelse av hva som er problemet.

Vil ha solidaransvar hos byggherrene

Sandnes understreket også at alle partene i samarbeidet må være villige til å rydde opp i egne bo, og at kampen mot arbeidslivskriminlitet må skje med en felles front.

For BNL betyr det både å ansvarliggjøre seg selv, men også byggherrene.

- Vi må være ærlige med oss selv og si at vi har en del å rydde opp i. Vi må slutte å peke på hverandre, og tørre å adressere de tingene som er vanskelig. Men vi mener også, slik vi mente den gangen solidaransvaret ble innført, at solidaransvaret også bør gjelde byggherrene våre. Den eneste måten å lykkes på i arbeidet med arbeidskriminalitet på, er å danne en felles front, sa Sandnes.

Skanskas kommunikasjonsdirektør Audun Lågøyr etterlyste i likhet med BNL en endring i regelverket rundt solidaransvaret.

- Dette handler om ansvar, og jeg er helt enig i at vi må rydde i eget bo, og det er en kontinuerlig oppgave som vi jobber med hver dag.

- Men denne diskusjonen handler også om mennesker. Jeg har en kollega i Skanska som jobbet i Condotte, entreprenøren som ble kastet ut fra Follobanen av Bane NOR. Hun har utestående flere månedslønner fra sin tidligere arbeidsgiver, men siden Condotte er ikke konkurs, dekkes det ikke av lønnsgarantifondet. Bane NOR vil ikke foreta seg noe og sier de ikke har solidaransvar. Denne saken illustrerer godt at det er en mangel i regelverket og at dette må nå helt opp til byggherren, sa Lågøyr.

Vil at flere skal få utvidet skatteavtale

Han er fornøyd med at de nå har fått samlet bedrifter, sentrale etater, offentlige byggherrer og partene i arbeidslivet i et nytt samarbeid om seriøsitet.

- Det er mye godt arbeid som allerede er gjort, men det gjenstår dessverre en del. Vi må forebygge at kjeltringene kommer inn i prosjektene, fordi det er så mye lettere å hindre at de kommer inn enn det er å få dem ut, sa Lågøyr og pekte verdien av å ha tilgang til oppdatert digital informajson fra offentlige registre.

- I Skanska har vi avtale med Skattetaten om en utvidet skatteavtale. Den er verdifull, blant annet fordi vi får digital informasjon i sanntid. Da kan vi enkelt samkjøre den med våre egne systemer, noe som legger grunnlaget for at vi annenhver måned kan kjøre kontroller på de aktørene vi har fått inn i våre prosjekter, sa Lågøyr.

Skanskas komminikasjonsdirektør mener flere bør få tilgang til de samme opplysningene.

- Vi mener den utvidede skatteavtalen bør være tilgjengelig for alle innkjøpere, slik at man kan ha kontroll på ting som arbeidsgiveravgift, ansettelsesforhold, skatt og moms. Det er helt avgjørende, og når vi nå samles rundt et felles bord så tror jeg verdien av å kunne gå inn i de små detaljene vil være stor, sa Lågøyr.

Statssekretær Guro Angell Gimse (H), Per Skau (Fellesforbundet), Harald Vaagaasar Nikolaisen (Statsbygg), Borghild Lekve (Arbeidstilsynet), Lars Mamen (Fairplay Oslo), Rigmor Aasrud (Ap) og Per Olaf Lundteigen (Sp) deltok også under debatten under Arendalsuka.

Vi kommer tilbake med mer om seriøsitetssamabreidet i Byggeindustrien nummer 13.