Pressemeldingen Verdensbanken sendte ut i 2011 om sanksjonene mot CCCC. Kilde: worldbank.org

CCCC var svartelistet av Verdensbanken i seks år

China Communications Construction Company (CCCC), som har vært på to norgesbesøk tilrettelagt med hjelp av norske myndigheter, har et frynsete rykte internasjonalt.

Den statseide kinesiske entreprenøren CCCC har i sommer  møtt både Statens vegvesen og regjeringens nye veiselskap Nye Veier. De var også på en todagers rundreise på Vestlandet på fire anleggs- og brubesøk sammen med Vegvesenet.

Kontakten mellom kineserne og Vegvesenet gikk via Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Selskapet, som er Kinas største entreprenør, har pekt seg ut Ferjefri E39 og OPS-kontrakten Sotrasambandet som de mest interessante norske prosjektene.

Sanksjoner fra Verdensbanken

Inntil nylig har CCCC vært underlagt strenge sanksjoner fra Verdensbanken.

I 2011 ble CCCC og alle av entreprenørens datterselskaper  svartelistet av Verdensbanken på bakgrunn av påståtte «bedragerske handlinger» på et større prosjekt på Filippinene i 2002.

Verdensbankens anklager skal ha blitt avvist på det sterkeste av CCCC, men entreprenøren ble utestengt fra alle vei- og bruprosjekter som ble finansiert med midler fra Verdensbanken.

Utestengt etter regelendringer

Bakgrunnen for sanksjonene var at China Road and Bridge Corporation (CRBC) – et selskap som ble en del av CCCC i 2005 – i januar 2009 fikk en åtte år lang utestengelse etter å ha blitt gransket av Verdensbanken.

I 2011 ble altså CCCC også, etter regelendringer i Verdensbanken, utestengt som en følge av den samme saken. Disse sanksjonene ble opphevet 12. januar 2017.

Med på korrupsjonsliste til Transparancy International

Også hos Transparancy International har varsellampene blinket.

I 2015 ble CCCC av antikorrupsjonsorganisasjon trukket frem blant femten selskaper, organisasjoner og personer som har blitt anklaget for storkorrupsjon i kampanjen «Unmask the Corrupt».

Gjør ikke bakgrunnssjekk før standard informasjonsmøter

Samferdselsdepartementet skriver i en e-post til Byggeindustrien at tidligere svartelisting hos Verdensbanken ikke er avgjørende for om de takker ja eller nei til møtehenvendelser.

- Ved henvendelser fra virksomheter som ønsker møte med Samferdselsdepartementet, forsøker vi generelt å være positive til dette. Ved vurderingen av denne møteforespørselen ble det ikke lagt vekt på at CCCC tidligere har vært svartelistet, noe som vi ikke finner å være avgjørende ved denne type henvendelser, skriver Samferdselsdepartementets kommunikasjonsavdeling i en e-post til Byggeindustrien.

Fungerende vegdirektør Jane Bordal var blant de som møtte CCCC i Oslo i begynneslen av august. Dette var det andre presentasjonsmøtet mellom Statens vegvesen og CCCC på få måneder. Foto: Mark Berger/vegnett.no

Leder for Ferjefri E39-prosjektet Kjersti Kvalheim Dunham i Statens vegvesen, sier til Byggeindustrien de ikke gjøre bakgrunnsjekker i forkant av standard informasjonsmøter.

– Som vi har sagt tidligere, så har møtet med den kinesiske entreprenøren vært et helt ordinært informasjonsmøte lik det vi har med veldig mange andre entreprenører fra både inn- og utland. Dette er ikke et møte der vi vurderer CCCC som leverandør, og for informasjonsmøter av denne typen gjør vi ingen bakgrunnssjekk av entreprenør, sier Kjersti Kvalheim Dunham til Byggeindustrien.

Byggeindustrien har forsøkt å komme i kontakt med CCCC for en kommentar, men har ikke lyktes.