Arne Giske, administrerende direktør i Veidekke, har også møtt CCCC. Arkivfoto.

Slik reagerer bransjen på kinesernes norske anleggsflørt

Bransjen forutsetter at konkurransen skjer på like vilkår.

Onsdag fortalte Byggeindustrien om regjeringen som under et statsbesøk i Kina, møtte representanter fra Kinas største entreprenør China Communications Constructions Company (CCCC).

Kort tid etter møtet, har kineserne vært på flere Norges-besøk og i møter med både Statens vegvesen og Nye Veier.

Både Statsministerens kontor og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har avvist at det ligger et politisk initiativ bak kinesernes norgesbesøk, og hevder møtet mellom kineserne i Kina kun var en kort prat på en mottakelse med til sammen 400 mennesker. 

Møtte Veidekke

I byggenæringen er de ikke overrasket over den norske flørten til kineserne, men de mener det er viktig at konkurransen skjer på like vilkår.

- Det høye aktivitetsnivået og størrelsen på prosjektene gjør det norske markedet mer attraktivt for store internasjonale aktører. Vi har også hatt møte med noen, også CCCC, for å forstå tenkningen. Vi er ikke redd for konkurranse, men opptatt av at vi kan konkurrere på like vilkår. Det skal ikke være en fordel, men heller ikke en ulempe å være norsk, sier Veidekkes administrerende direktør Arne Giske til Byggeindustrien.

Han understreker at aktørene først og fremst tiltrekkes av markedet.

- Det ser vi i like stor grad i Sverige, sier han.

Like vilkår

Ståle Rød, administrerende direktør i Skanska.

Heller ikke Skanskas toppsjef Ståle Rød er overrasket over at flere større aktører fra Asia ser med interesse på de kommende infrastrukturprosjektene i Norge og kanskje spesielt E39-utbyggingen.

- Kinesiske entreprenører er allerede inne på større prosjekter i Norge og at også den største entreprenøren i Kina nå har rettet sine øyne mot Norge er ingen stor overraskelse og Skanska ønsker konkurransen velkommen, sier Ståle Rød.

- Vi ser fram til konkurranse på like vilkår og legger til grunn at de store offentlige byggherrene på infrastrukturområdet som Statens Vegvesen og Nye veier ivaretar dette gjennom anskaffelsesprosessen slik at prosjektene kan gjennomføres til det beste for samfunnet med like konkurransevilkår for alle aktørene, legger han til.

Har et ansvar

Administrerende direktør Jon Sandnes i BNL.

Med milliarder i potten i den nye Nasjonale transportplanen, mener Byggenæringens Landsforening det er naturlig at entreprenører fra andre land ser på Norge som et attraktivt marked.

- Staten skal bruke tusen milliarder kroner på ny infrastruktur i Nasjonal Transportplan. Jeg mener at vi alle et ansvar for å forvalte de enorme summene på en best mulig måte, skriver Jon Sandnes i en e-post til Byggeindustrien.

- Byggenæringen opererer i et internasjonalt marked - og internasjonal konkurranse er bra. Det kan også gi viktig kunnskap og lærdom både på teknologisiden og ved å ta i bruk nye gjennomføringsmodeller. Dette vil kunne drive frem flere konkurransedyktige aktører. Vi har hatt gjennom årene mange politikere som har fridd til utenlandske entreprenører. Det som er helt vesentlig er at konkurransen må være på like vilkår. Erfaringene viser dessverre at med all verdens beste ambisjoner i så henseende, viser det seg ofte å være krevende for alle å sikre seg at spillereglene følges, legger han til.

- Politikerne bør fokusere på digitalisering

I BNL mener de hovedfokuset til politikerne bør ligge på hvordan bygenæringen kan bruke pengene som skal investeres mer effektivt.

- Når samfunnet bruker så store summer til investeringer i infrastruktur, så er det viktig at de brukes på en måte som øker verdiskapingen, reduserer kostnader, sikrer raskere fremdrift, bedrer miljø og sikrer HMS. Her er også digitalisering en viktig brikke. Vårt digitale veikart peker på at gjennom digitalisering kan staten og byggenæringen bruke pengene 20 prosent mer effektivt, øke norske entreprenørers konkurransekraft, skape forretningsmuligheter for norske teknologiselskaper og oppstartbedrifter, og gjøre byggeplassene enda sikrere og mye grønnere. Og det er nettopp her jeg mener det politiske hovedfokus bør ligge, mener Sandnes.