Kinesiske CCCC, som har kastet sine øyne på Norge og Ferjefri E39-prosjektet, skapte uro i den danske anleggsbransjen da de uttrykte ønsker om å bygge Femern-forbindelsen mellom Danmark og Tyskland. Illustrasjon: Femern AS

Da den kinesiske entreprenøren CCCC ba om eget Femern-møte, sa danskene nei

I 2012 viste den kinesiske entreprenøren China Communications Construction Company (CCCC) interesse for å bygge Femern-forbindelsen mellom Danmark og Tyskland. Men da de ba om et eget informasjonsmøte med det statlige utbyggerselskapet, skal danskene ha avvist ønsket.

I sommer har Statens vegvesen holdt to informasjonsmøter om Ferjefri E39 og tilrettela en rundreise på norske anlegg med den kinesiske entreprenøren CCCC.

Byggeindustrien fortalte i forrige uke om Vegvesen-møtene som ble arrangert via Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet.

Bakgrunnen for kontakten mellom kineserne og Statens vegvesen skal ha vært næringsminister Monica Mæland og statsminister Erna Solbergs offisielle Kina-besøk i april.

Statseide CCCC har signalisert interesse for å ta del i Ferjefri E39-utbyggingen.

Da det kinesiske selskapet i 2012 ba om et eget møte med Femern-ledelsen om den 18 kilometer lange senketunnelen med kombinert vei og jernbane mellom Tyskland og Danmark, fikk de nei.

Uro

Saken om den kinesiske entreprenørens Danmarks-interesse skapte uro i den danske entreprenørbransjen for fem år siden.

Saken ble ved flere anledninger omtalt i Berlingske Tidende høsten 2012.

Berlingske Tidende fortalte om rykter i entreprenørbransjen om at det statlige selskapet Sund & Bælt A/S, som eier Femern A/S, skal ha spilt en aktiv rolle med å invitere CCCC til å by på Femern-prosjektet. Bransjen fryktet at formålet var å presse prisen på Femern-prosjektet.

Dette ble avvist av de statseide selskapene Sund & Bælt A/S og Femern A/S.

Ifølge det statlig eide utbyggerselskapet Femern A/S henvendte CCCC seg i mai 2012 via epost der de uttrykte interesse for Femern-prosjektet og ba om et møte. Femern A/S skal i sitt svar ha avvist og vist til en nært forestående pre-kvalifikasjonsrunde i oktober samme år og at forespørselen kom for tett på. Bakgrunnen for at kineserne fikk nei var at alle skulle behandles likt.

– Vi ville at alle entreprenører og mulige underleverandører skulle få den samme informasjonen og gjennomførte offentlige informasjonsmøter og hadde en bransjedag i forkant av prekvalifiseringen. Der fikk bransjen en generell briefing om prosjektet og hvordan anbudsprosessen skulle foregå, sier viseprosjektdirektør Ajs Dam i Femern A/S til Byggeindustrien.

Ikke uvanlig med egne møter

Situasjonen kunne dog ha vært noe annerledes om henvendelsen fra kineserne hadde kommet tidligere i Femern-prosessen.

– Femern-prosjektet har en lang historie som strekker seg tilbake til 1999, og vi har også hatt en rekke egne møter og foredrag for entreprenører og rådgivere som har ønsket å få mer informasjon om prosjektet. Det er ikke uvanlig at det skjer. Men når anbudsprosesser og markedsprosesser er satt i gang, slik det var i dette tilfellet, vil vi sikre at alle behandles likt. Da avslår vi slike forespørsler, sier Dam.

Ble aldri pre-kvalifisert

I Danmark ble aldri CCCC pre-kvalifisert til Femern-konkurransen.

– De ba aldri om å bli med i konkurransen. De kontaktet potensielle samarbeidspartnere i Danmark og Tyskland for å søke mulige joint venture-partnere, men slik vi har skjønt det, var det aldri noen som var interessert i å inngå samarbeid, sier Dam.

Byggeindustrien har foreløpig ikke lyktes med å få en kommentar fra CCCC.