Riksantikvarens forslag om å bevare deler av Y-blokka blir godt tatt i mot av representanter for Rådet for byarkitektur i Oslo. Arkivfoto.

Riksantikvaren vil gjøre Y-blokka om til C-blokk – får ros for nytenking

- Et uhyre interessant Y-blokka innspill fra Riksantikvaren, mener arkitekt og medlem av Rådet for byrarkitektur i Oslo, Einar Jarmund. 

Tirsdag fortalte Aftenposten om Riksantikvarens høringsuttalelse til Statsbyggs reguleringsplan for nytt regjeringskvartal. Høringsfristen er 31. oktober.

I sine merknader foreslår Riksantikvaren et alternativ til riving – nemlig å forvandle Y-blokka til en C-blokk. Det innebærer en løsning der den ene av tre armer på bygget trives og fasaden langs den nåværende Ring 1 bygges om.

– Riksantikvaren er opptatt av at Y-blokka kan og bør gjenbrukes slik den er. Likevel ser vi at det er et alternativ å bygge den om. Dermed kan Arne Garborgs Plass og Deichman tilbakeføres i bybildet, og man kan ta vare på det fine arkitektoniske samspillet mellom Høyblokka og Y-blokka.

– Samtidig tar man vare på Picassos kunst mot Akersgata, som er av høy, internasjonal kunstnerisk verdi, sier Hanna Kosonen Geiran, avdelingsdirektør i kulturminneavdelingen hos Riksantikvaren til Aftenposten.

(Artikkelen forsetter under bildet.)

Begeistring

Sivilarkitekt og medlem i Rådet for byarkitektur, Einar Jarmund, liker Riksantivkarens spesielle Y-blokka-forslag. Foto: Privat

Forslaget skaper begeistring blant medlemmer i Rådet for byrarkitektur i Oslo. De har selv utformet en høringsuttalelse som ble sendt over til Statsbygg tirsdag.

– Det er et uhyre interessant innspill og forslaget peker på mye av den samme kritikken vi har fremmet rundt Statsbyggs reguleringsforslag.

– Forslaget fra Riksantikvaren representerer et veldig spennende bevaringsprinsipp der man ønsker å bevare byrommet mellom Y- og H-blokka. Rådet for byarkitektur ønsker også et større og åpent byrom rundt Høyblokka, noe vi tror vil kunne fremheve de historiske byggene nord og det modernistiske anlegget i sør, sier sivilarkitekt Einar Jarmund til Byggeindustrien.

Nytenking
At den oppsiktsvekkende Y-blokka-tanken kommer fra Riksantikvaren, gjør den spesielt spennende, mener han.

– Det viser nytenkning innen bevaringsspørsmål, sier Jarmund som understreker at han kun snakker Riksantikvarens forslag som rådsmedlem, ikke på vegne av hele rådet.

– Men jeg har diskutert det med flere medlemmer i dag, og det er flere representanter som synes dette er et meget interessant innspill i debatten.