Prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg.

Regjeringskvartalet: Legger opp til utlysing av rivejobb tidlig i 2018

Selv om det fortsatt gjenstår mye planleggingsarbeid rundt utbyggingen av det nye regjeringskvartalet, nærmer også de første entrepriseutlysningene seg. Prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg jobber for å lyse ut en rivekontrakt i starten av 2018.

Utbyggingen av det nye regjeringskvartalet blir en av tidenes største utbyggingsprosjekter i Norge.

- Totalt skal det bygges cirka 100.000 nye kvadratmeter over bakken fordelt på fem bygg. Det skal rehabiliteres 40.000 kvadratmeter og det skal bygges en kjeller på 30.000 kvadratmeter. Slik planene er nå skal det altså totalt bygges og rehabiliteres 170.000 kvadratmeter i prosjektet, uttalte Knut Jørgensen på Markedskonferansen fredag. Det planlegges for at kvartalet kan romme 5.700 arbeidsplasser i 2034.

Som tidligere kjent er det bestemt av Y-blokka skal rives og at Høyblokka skal bevares. Først i løypa av de store jobbene ligger arbeidet med Høyblokka. Her skal de to påbygde etasjene, som har rommet statsministerens kontor, rives og det skal bygges fire nye etasjer. Det er også bestemt at statsministerens kontor igjen skal tilbake til disse lokalene.

- Deretter kommer de øvrige byggene på rekke og rad. Slik vi ser det nå, vil vi flytte inn i byggene etappevis etter fullføring, legger Jørgensen til.

Ikke bestemt entrepriseform
De håper at de tidlig i 2018 kan lyse ut en rivekorntakt, som gjelder R4 samt muligens deler av Y-blokka. I tillegg vil det relativt tidlig i 2018 lyses ut en jobb for utarbeidelse av riggområder.

Det er ennå ikke bestemt hvilken kontraktstrategi som skal velges for utbyggingen kvartalet.

- Det som er klart er at sikkerhet kommer til å bli et viktig tema. Det innebærer at det vil bli en eller annen form for prekvalifisering – men om det blir samspillform, totalentreprise eller byggherrestyrte delentrepriser har vi ikke bestemt ennå, legger Jørgensen til.

Jørgensen understeker at de fortsatt er en i en tidlig fase av prosjektet, og at det kan komme justeringer – ikke minst med tanke på at det er flere stortingsvalg som skal gjennomføres før prosjektet skal ferdigstilles.

Skal velge prosjekteringsgruppe
For tiden er prosjektorganisasjonen i ferd med å etablere prosjektkontor og ikke minst jobber de med kontrahering av prosjekteringsgruppe.

Allerede 10. mai skal de sju prekvalifiserte prosjekteringsgruppene levere sine forslag til løsning for kvartalet.

- Etter dette skal vi bruke et par uker på å gå gjennom forslagene, og deretter vil disse sju bli stilt ut for publikum. Samtidig skal en jury starte sitt arbeid med å evaluere forslagene. De skal kåre to vinnere i månedsskiftet juni/juli. Deretter skal vi forhandle med disse, og lande en prosjekteringskontrakt i løpet av oktober. Etter dette starter skisseprosjekteringen, forteller Jørgensen.

I beste fall vil det bli innflytting i det første bygget i 2023.