Regjeringen inviterer byggenæringen til klimapartnerskap

Regjeringen ønsker nå å ta et nytt steg i arbeidet med å etablere klimapartnerskap med næringslivet, og byggenæringen er blant de tre første næringene som inviteres inn.