Rapp Bomek enige med DNB, GIEK og Innovasjon Norge - håper å unngå konkurs

Rapp Bomek, som leverer brann- og sikkerhetsdører, har vært gjennom en krevende tid etter at de har opplevd overskridelser på flere prosjekter. Nå skal de være kommet til enighet med selskapets største kreditorer. Løsningen forutsetter at selskapets leverandører ettergir 50 prosent av deres utestående krav mot selskapet.

Klikk for større versjon

Selskapet skriver i en pressemelding mandag kveld at har vært gjennom en krevende periode etter at det ble avdekket betydelige kostnadsoverskridelser i komplekse byggeprosjekter i offentlig sektor.

Selskapet melder nå at de har kommet til enighet med deres største kreditorer om en løsning.

- Løsningen vil sikre at Rapp Bomeks virksomhet vil bli videreført i et nytt finansielt solid selskap. Løsningen innebærer at DNB og Nord Kapitalforvaltning stiller med ny driftsfinansiering og at GIEK og Innovasjon Norge ettergir en betydelig andel av gjelden til selskapet. Løsningen forutsetter at selskapets leverandører ettergir 50 prosent av deres utestående krav mot selskapet. Dersom selskapets leverandører aksepterer løsningen, vil selskapet være utenfor konkursfare, heter det i pressemeldingen.

De peker på at de har erfart en stor og positiv mobilisering fra kunder, leverandører, ansatte, långivere og aksjonærer som nå stiller opp for selskapet og som gjør at de nærmer seg en løsning for videreføring av virksomheten.

- Refinansieringen er imidlertid kompleks og med mange involverte, og der hensynene til både kunder, leverandører, kreditorer og aksjonærer skal søkes ivaretatt på en balansert og best mulig måte. I arbeidet har det vært viktig at løsningen som etableres må være såpass finansielt robust at selskapet kan videreutvikles og være en sterk aktør i markedet også i årene som kommer, heter det i meldingen.

Dersom leverandørene aksepterer å ettergi 50 prosent av sine utestående krav mot selskapet vil alle pågående prosjekter sluttføres i Rapp Bomek AS mens alle nye prosjekter vil gjennomføres i det nye selskapet.

- Hele den positive kontantstrømmen som genereres av pågående prosjekter i Rapp Bomek AS vil tilfalle selskapets leverandører, melder selskapet.

- Vi er ydmyke og svært glade for den massive mobilisering vi har opplevd rundt selskapet fra kunder, leverandører, egne ansatte, långivere og aksjonærer, og som nå leder til at vi nærmer oss en løsning. Selskapet har vært gjennom en særdeles krevende tid og arbeidet intenst for å løse komplekse problemstillinger for å sikre en videreføring av virksomheten. Dersom selskapets leverandører ettergir 50 prosent av sine krav mot selskapet vil selskapet unngå konkurs. Dette har vært nødvendig for å komme frem til en løsning som interessenter rundt selskapet har vært villige til å slutte seg til. Vi mener dette er en god løsning sammenlignet med alternativet som ville være konkurs og et fullstendig tap for alle usikrede långivere og leverandører. Vi vil i de kommende dagene arbeide intenst med å få lagt på plass de siste brikkene i prosessen, sier administrerende direktør Terje Bøe.

- Deretter rettes fokuset mot å reetablere relasjonene mot kunder og leverandører for å igjen å fokusere på å videreutvikle vår posisjon i våre relevante markeder, legger han til.