Konsernsjef Erik Øyno i selskapet Protan traff blant andre Venstre-leder Trine Skei Grande under en presentasjon av det innovative vannfordrøyningssystemet BlueProof mandag.

Protan med ny løsning for vannfordrøyning på tak

Selskapet Protan har utviklet BlueProof, et vannfordrøyningssystem for nye og eksisterende tak.

– Med økende urbanisering forsvinner grøntarealer som tidligere drenerte vekk nedbør. Med økende ekstremvær klarer ikke dagens avløpsnett i byer og tettsteder å håndtere denne utfordringen, og det kan oppstå skader på bygninger, infrastruktur, miljø og i verste fal helse, sier konsernsjef Erik Øyno i Protan til Byggeindustrien.

Sintef-godkjent teknologi

BlueProof er ifølge Protan et revolusjonerende og Sintef-godkjent vannfordrøyningssystem, og systemet gjør det mulig å drenere vannet i avløpsnettet.

– Vi må tenke nytt og finne gode og bærekraftige løsninger. Kommuner og forsikringsselskaper kan ikke ta belastningen av de skader som overvann ved styrtregn medfører. Det unike med BlueProof er at systemet fordrøyer vannet på taket, for deretter gradvis og kontrollert drenere vannet ned i avløpsnettet slik at vi reduserer overbelastningen som fører til oversvømmelse og flomskader, sier Øyno.

Skei Grande: – Viktig

Mandag presenterte han systemet for blant andre Trine Skei Grande i Lier ved Drammen, og Venstre-lederen var entusiastisk.

– Kompetanse er kjempeviktig, og så må man ha noen motorer som norske Protan. Den virkelige motoren får man i industribedrifter, og det er viktig å stimulere til at norsk industriproduksjon blir grønn, sa Trine Skei Grande.

Protan er et norskeid konsern som ble etablert i 1939. Hovedkontoret ligger i Drammen, og selskapet har til sammen fire produksjonssteder i Norge og Polen.

– Å tilby bærekraftige takløsninger for byggebransjen er viktig for oss. Det betyr at vi i dag selger sertifiserte miljøvennlige takprodukter - det skal vi fortsette å satse på, og BlueProof er ett eksempel på dette, forteller Øyno.