Her bygges nye Stavanger universitetssykehus. Foto: Stavanger universitetssykehus

Profilteam vinner kontrakt med nye Stavanger universitetssykehus

Det er stålprofildører og -vegger i glass som skal leveres fra Profilteam AS til det nye universitetssykehuset i Stavanger. Kontrakten har en verdi på vel 20 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

Leveransen omfatter i overkant av 140 stålprofildører i glass og nærmere 600 kvadratmeter systemvegger med stålprofiler, glass og tettfelt.

- Det er fint å vinne dette oppdraget. Vi har god erfaring med å levere denne type løsninger til store prosjekter, sier Knut Gjestvang, daglig leder i Profilteam AS i en pressemelding.

Selskapet driver både med prosjektering, produksjon og montasje, og de vil koble på alle de tre avdelingene i forbindelse med oppdraget.

- Det blir fint å komme i gang med planleggingsarbeidet. Selve leveransen blir tidligst godt ut i 2021, sier Gjestvang.

Profilteam leverer blant annet komplette løsninger av glasstak, glassfasader, dører, vinduer og inngangspartier.

De vil sysselsette 6 til 8 personer med denne kontrakten.