Pris for årets beste masteroppgave i akustikk delt ut

RIFs ekspertgruppe for akustikk har delt ut «Beste masteroppgave i akustikk» for 2022 til Sarah Margrethe Løvald i COWI.

Tore Moen, leder for ekspertgruppe for akustikk og ekspertgruppemedlem Ivonne Verstappen deler ut prisen (diplom og 10.000 kroner) til Sarah Margrethe Løvald. Foto: RIF
Tore Moen, leder for ekspertgruppe for akustikk og ekspertgruppemedlem Ivonne Verstappen deler ut prisen (diplom og 10.000 kroner) til Sarah Margrethe Løvald. Foto: RIF

Ekspertgruppen vurderte oppgaven som relevant for rådgivermiljøet, faglig sterk, og nytenkende på et område hvor det ikke er gjeldende grenseverdier eller krav i dag.

Masteroppgaven så nærmere på for høye støynivåer på nyfødtintensivavdelinger.

Hørselskader, økning av blodtrykk og redusert oksygenopptak er noen av endringene som kan oppstå ved at et spedbarn blir utsatt for høye støynivåer.

– Jeg gjorde målinger både på utsiden og innsiden av kuvøser på avdelingene, og kuvøsen i seg selv er et problem. En kuvøse består av tre støykilder; en vakuumpumpe, oksygentilførsel og klimakontroll. Både oksygentilførselen og vakuumpumpen klassifiseres som høyfrekvent støy, sier Løvald i en pressemelding.

I oppgaven «Sound Conditions at the Neonatal Intensive Care Unit» skriver hun at det må gjøres endringer på alle tre støykildene om man skal kunne redusere støynivået til et behagelig nivå for barnet.

– Dette er ikke bare et problem i Norge. Målinger fra andre land viser også at grenseverdiene konsekvent overskrides, sier hun.

Prisen ble delt ut På Norsk Akustisk Selskap (NAS) sitt høstmøte 2022.