Positive byggeprognoser

Sannsynligheten for at anslagene for aktiviteten i byggenæringen i 2014 blir justert oppover ved neste korsvei synes å være større enn sannsynligheten for en nedjustering.

Det viser tall fra Prognosesenteret har på oppdrag fra BNL utarbeidet oppdaterte prognoser for byggenæringen.

Siste tilgjengelige markedsinformasjon tyder på at juni-prognosene for aktivitetsutviklingen i bygg og anlegg i år står seg godt. Sannsynligheten for at anslagene for 2014 blir justert oppover ved neste korsvei synes å være større enn sannsynligheten for en nedjustering.

SSBs produksjonsindeksen for bygg og anlegg viste en vekst på hele 4,8 % for anlegg fra 1. til 2. kvartal i år, mens indeksen for byggproduksjonen var omtrent uendret.

I forhold til 2. kvartal 2013 var det en vekst i anleggsproduksjonen på hele 8 %, mens byggproduksjonen vokste med 5,5 %.