Beitstadsundbrua. Illustrasjon Statens vegvesen

PNC klager på kinesisk brutildeling - stiller spørsmål ved Vegvesenets kvalitetssjekk

PNC Norge AS leverte tirsdag kveld inn klage etter at Statens vegvesen valgte å gå videre med den kinesiske entreprenøren Sichuan Road and Bridge Group på Beitstadsundbrua.

Forretningsutvikler i PNC Norge, Bettina Gross.

Forretningsutvikler Bettina Gross i PNC Norge AS sier de valgte å klage på tildelingen fordi de mener SRBG ikke kan dokumentere at de har nødvendig kompetansen eller nøkkelpersonell som kreves for å bygge Beitstadsundbrua.

PNC Norge AS hadde det nest laveste tilbudet i konkurransen - 41 millioner over SRBGs tilbud på 277 millioner kroner.

– Denne brua krever meget spesiell kompetanse. 55 prosent av prosjektet er undervannsarbeid og betongarbeid, mens 35 prosent er stålarbeid. Sveisearbeidene som skal utføres under vann er svært komplisert som vi ikke kan se at den valgte entreprenøren kan dokumentere at de har kompetanse til å løse, sier Bettina Gross til Byggeindustrien.

Hun mener også at referanseprosjektene som SRBG har presentert i sitt tilbud, ikke er egnet som referanseprosjekter for Beitstadsundbrua.

– Det er slett ikke tilsvarende bruer. De viser til hengebruer og skråkabelbruer, mens Beitstadsundbrua er en stålkassebru. De har også kun vært i direktekontakt med ett av referanseprosjektene, og det er Hålogalandsbrua. Vi stiller derfor spørsmål ved om Vegvesenet har undersøkt godt nok om entreprenøren har tilstrekkelig kompetanse til å bygge denne brua, sier Gross og understreker at de kun har faglige motiver med klagen.

- Vi er en stolt brubygger, og politikken i dette legger vi oss ikke oppi. Dette er en klage som kun går på det faglige, sier Gross.

Vurderer klagen

I Statens vegvesen er de i ferd med å vurdere klagen fra PNC Norge AS.

– Klagen kom tirsdag kveld, og nå er vi i ferd med å sette oss inn i hva PNC Norge skriver og hvilke spørsmål de har knyttet til tildelingen, sier prosjektleder for fylkesvei 17/720 Dyrstad-Sprova-Malm, Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen til Byggeindustrien.

– PNC Norge mener den valgte entreprenøren ikke kan dokumentere at de har nødvendig nøkkelpersonell eller kompetanse til å løse oppgavene som prosjektet krever. Har de gitt god nok dokumentasjon?

– Vi går gjennom innholdet i klagen nå, og har registrert spørsmålsstillingen til PNC Norge. Det er disse spørsmålene vi vil gi et svar på i vår behandling av klagen, sier Jo Bernt Brønstad.

– PNC Norge hevder valgte tilbyder ikke har levert inn tilsvarende bruprosjekter som referanseprosjekt, stemmer det?

Det ser ut som de ikke har gjennomført en helt tilsvarende bru, men det har heller ikke vært et krav i konkurransen. Når det er sagt, så blir alle bruer fundamentert og alle har et visst innslag av betong i seg. Mange har også kombinasjonen av stål og betong, så det vil alltid være likheter, sier Brønstad.

– PNC Norge hevder også at Vegvesenet kun har sjekket Hålogalandsbrua og ingen av de kinesiske referanseprosjektene?

Det stemmer at vi ikke har hatt direkte kontakt med prosjektene i Kina, men vi har vurdert alle referanseprosjektene. Men det er riktig at vi kun har hatt direkte kontakt med Hålogalandbrua.

– Er det tilstrekkelig?

Det er noe vi vil svare på i klagebehandlingen.

– Hva vil klagen ha å si for fremdriften i prosjektet?

Det vil jo først og fremst utfallet av klagen avgjøre, men i første omgang kan det få konsekvenser for tidspunktet for kontraktsinngåelse. Det kan også føre til at oppstarten forskyves i forhold til det som er tenkt, sier Brønstad.

SRBG fortsatt komfortable

Alexandros Tsetsis, kontraktsjef og pressetalsmann for SRBG i Norge, frykter ikke at de skal miste oppdraget med å bygge Beitstadsundbrua.

– Vi er komfortable. Vi mener vi har den erfaringen, ekspertisen og de ressursene som trengs, så hos oss er det ingen bekymringer. Vi er allerede i gang med å planlegge prosjektet, sier Tsetsis.

Han er fortsatt trygg på at de til syvende og sist vil stå igjen som entreprenør i det omstridte prosjektet.

– Dette er jo en del av prosessen, og vi kan ikke si mye annet enn at vi har stor repsekt for det norske regelverket og at vi har tillit til Statens vegvesens vurderinger. Men vi deler Vegvesenets bekymring for at dette kan få konsekvenser for fremdriften i prosjektet, sier Alexandros Tsetsis.

Planen var å undertegne kontrakten så raskt som mulig etter klagefristen fredag 16. november, mens byggearbeidene skulle komme i gang innen utgangen av 2017.