Sichuan Road and Bridge Group ble avvist av Statens vegvesen Region sør i konkurransen om å bygge Varoddbrua (bildet), men ble tildelt kontrakten på Beitstadsundbrua av Statens vegvesen Region midt. Illustrasjon: Statens vegvesen/Rambøll

Kinesisk entreprenør ble avvist for manglende kvalifikasjoner i sør – avvisningen ble aldri sjekket av Beitstadsund-prosjektet

Sichuan Road and Bridge Group ble avvist på Varoddbrua av Statens vegvesen Region sør på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav. Likevel spurte aldri Statens vegvesen Regon midt kollegaene i sør om hvorfor kineserne ble avvist.

Den 2. februar i år meldte Statens vegvesen Region sør at de hadde inngått kontrakt med PORR Norge (nå PNC Norge) om bygging av Varoddbrua i Kristiansand. Innbakt i den samme meldingen opplyste etaten også at kinesiske Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) ble avvist fra konkurransen.

Grunn? Manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravene.

Nå kjemper de samme to entreprenørene om å få bygge Beitstadsundbrua i Nord-Trøndelag, og tirsdag kveld valgte PNC Norge AS å klage på tildelingen.

Grunn? Manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravene.

Politisk betent

Konkurransen om Beitstadsundbrua har vært svært omstridt og politisk betent. Fylkesrådet i Nord-Trøndelag ville først avvise kineserne, men valgte å la fylkespolitikerne i Trøndelag ta den endelige beslutningen da det ble bråk rundt innstillingen om å avvise.

Fylket snudde og Vegvesenet valgte i sin tur å tildele prosjektet til SRBG som var klart lavest på prosjektet med 277 millioner kroner - 41 millioner under PNC Norge som var neste entreprenør på lista.

Avvisningen i sør ble aldri diskutert

Men til tross for at den kinesiske entreprenøren for ni måneder siden ble avvist av Statens vegvesen Region sør i en konkurranse om å bygge Varoddbrua, kontaktet aldri Statens vegvesen Region midt prosjektet i sør for å spørre hvorfor.

– Nei, vi har ikke hatt kontakt med dem, bekrefter prosjektleder for fylkesvei 17/720 Dyrstad-Sprova-Malm, Jo-Bernt Brønstad i Statens vegvesen til Byggeindustrien.

– Ville ikke det vært naturlig i og med at de ble avvist av samme etat for kort tid siden?

– Vi foretar alltid selvstendige vurderinger av hvert enkelt tilbud vi får inn og sjekker opp referanser av alle tilbydere som vi mottar tilbud fra. Det er ikke en automatikk i at vi tar sjekkerunder med andre regioner hvis det ikke er naturlig i forbindelse med vår kontrakt.

– Var dere i det hele tatt klar over at SRBG hadde blitt avvist i en annen konkurranse hos Vegvesenet?

– Det er ikke det som har ligget lengst fremme hos oss.

– Så dere visste ikke?

– Det har ikke vært en del av vår vurdering i denne saken.

– Vil dere i forbindelse med klagen ta kontakt med region sør for å høre om hvorfor SRBG ble avvist der?

– Det kan være flere forhold som vi må sjekke ut nærmere i forbindelse med den klagen som nå foreligger, men hvor og hvordan vi henter inn svarene, vil vi komme tilbake til i klagebehandlingen, sier Brønstad.

- Imøtekom ikke krav i anbudsgrunnslaget

I Statens vegvesen Region sør, bekrefter de overfor Byggeindustrien at SRBG i februar ble avvist på grunnlag av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravene.

– Vi mente de ikke hadde dokumentert tilstrekkelig at de imøtekom de kravene vi satte i anbudsgrunnlaget. Men det er en stund siden og jeg ønsker ikke å gå i detalj på hva som gjorde at vi konkluderte som vi gjorde den gangen, sier prosjektleder i region sør, Kjell Soltvedt til Byggeindustrien.

– Er du overrasket over at prosjektledelsen i Midt-Norge aldri tok kontakt med dere?

– Vi pleier jo å kontakte de prosjektene som entreprenørene oppgir som referanseprosjekter i sine tilbud, og jeg vet ikke om det er blitt opplyst i tilbudet her at de har vært inne med et anbud på Varoddbrua i det hele tatt. Sånn sett trenger det ikke vært noe rart dersom Vegvesenet i Midt-Norge ikke visste om avvisningen vår, sier Soltvedt som innrømmer at det kunne vært greit å tatt en "uformell prat" om avvisningen.

– Men alle tilbud vurderes hver for seg, sier Soltvedt.

SRBG: Har erfaring og kompetanse

Alexandros Tsetsis, kontraktsjef og pressetalsmann for SRBG i Norge, frykter ikke at de skal miste oppdraget med å bygge Beitstadsundbrua og avviste onsdag at de mangler kompetanse.

Han understreket også at de har stor repsekt for det norske regelverket og at de har tiltro til de vurderingene Vegvesenet gjør i klagesaken.

– Vi er komfortable. Vi mener vi har den erfaringen, ekspertisen og de ressursene som trengs, så hos oss er det ingen bekymringer. Vi er allerede i gang med å planlegge prosjektet, sa Tsetsis til Byggeindustrien.