Per Morten Johansen. Arkivfoto

Per Morten Johansen går av som sjef i Omsorgsbygg

Per Morten Jensen går av som direktør i det kommunale foretaket Omsorgsbygg i Oslo. Han har fått kritikk for håndteringen av ansettelser i foretaket.

Johansen fratrer frastillingen 16. november.

– Per Morten Johansen ba om samtaler med styret. Denne dialogen er nå sluttført og det er inngått en avtale. Fra nyttår vil Johansen etter nærmere avtale få nye oppgaver i Oslo kommune. Nytt arbeidssted vil bli avklart innen 1. januar 2019, skriver Omsorgsbygg i en pressemelding.

Undersøkelser
Kommunerevisjonen igangsatte tidligere i år undersøkelser etter at et varsel ble sendt til en journalist i Dagbladet i mars. I varslet ble det framsatt påstander om at ledende personer i Omsorgsbygg «misbruker makten de har for å gi venner og familie faste og spennende stillinger».

Kommunerevisjonen konkluderte i september med at direktørens datter og svigersønn hadde fått midlertidige stillinger som ikke var utlyst, skrev Dagbladet 19. september.

Det ble fastslått at mangelen på utlysning strider med kommunens personalreglement, med mindre de hadde fortrinnsrett – noe Omsorgsbygg har hevdet at de har hatt. Ifølge Kommunerevisjonen ble habilitetsreglene brutt fordi ansettelser er blitt gjort av ansatte som er underordnet direktøren.

Hadde samtaler
Samtidig ble det fastslått direktøren og forloveren hans hadde et så nært forhold at direktøren var inhabil til å ansette vennen. Kommunerevisjonen fant imidlertid ikke grunnlag for å konkludere med inhabilitet når det gjaldt ansettelsen av HR-direktørens søster og sønn.

I oktober gikk foretakets styreleder Øyvind Christoffersen av. I den forbindelse opplyste Omsorgsbygg at direktør Per Morten Johansen hadde bedt om samtaler om sin rolle.

Johansen er byrådsleder Raymond Johansens (Ap) bror. Han har vært direktør i Omsorgsbygg siden 2008.