Mandag ble asfaltverket i Renningsåsen i Øvre Eiker konvertert til produksjon av ECO-Asfalt. Foto: Peab Asfalt

Mandag ble asfaltverket i Renningsåsen i Øvre Eiker konvertert til produksjon av ECO-Asfalt. Foto: Peab Asfalt

Peab Asfalt konverterte asfaltverk til å gå på bio-olje

Peab Asfalt skal i løpet av de neste årene redusere sine CO2-utslipp kraftig. Det viktigste tiltaket er å erstatte fossil fyring med biobrensel.

Mandag ble asfaltverket i Renningsåsen i Øvre Eiker konvertert til produksjon av ECO-Asfalt, ved at bio-olje erstatter diesel som fyringsmedium.

Verket i Øvre Eiker er det andre av Peab Asfalts verk i Norge som konverteres til produksjon av ECO-Asfalt. Verket i Tønsberg var først ut i 2021.

Åpningen fant sted med inviterte kunder og leverandører til stede. Ordfører Knut Kvale i Øvre Eiker hilste fra kommunen og klippet snoren som markerte omleggingen til ECO-Asfalt.

Foto: Peab Asfalt
Foto: Peab Asfalt

– ECO-Asfalt er som all annen asfalt, men med et viktig unntak. Ved oppvarmingen av steinen, som er den mest energikrevende delen av asfaltproduksjon, er fossilt brensel erstattet med bio-brensel. For Peab Asfalt Norge innebærer det bruk av bio-olje eller biogass. Kvaliteten på asfalten er den samme, den eneste forskjellen er skifte av brensel, heter det i melding fra selskapet.

Peab Asfalt i Sverige startet omleggingen til ECO-Asfalt i 2015, som en del av Peab-konsernets miljømål om å være klimanøytrale i 2045.

– I Sverige er alle Peab Asfalts faste asfaltverk konvertert til ECO-Asfalt og CO2-ustlippene er redusert med 50 – 60 prosent, skriver selskapet.

Regionsjef Sør Jan Asle Skaane i Peab Asfalt. Foto: Peab Asfalt

Regionsjef Sør Jan Asle Skaane i Peab Asfalt. Foto: Peab Asfalt

– I Renningsåsen i Øvre Eiker er det ikke bare brenselet som er endret, også verket er skiftet ut. Det nye verket er et Amomatic-verk som tidligere har stått i Lødingen i Nordland. Dette verket har parallelltrommel. Det gjør at gjenbruksmassene (RAP) kan varmes opp før den blandes med de jomfruelige massene. Det fører til at RAP-andelen kan økes fra 10-15 prosent på det gamle verket til 40-50 prosent på den nye verket. Dette gir store positive utslag både i forhold til ytterligere reduksjon av miljøutslipp og styrker Peab Asfalts konkurranseevne lokalt, sier regionsjef Sør Jan Asle Skaane i Peab Asfalt, i meldingen.

– Verket i Renningsåsen står i Swerocks steinbrudd som har høykvalitetsstein for asfaltproduksjon.

Kombinasjonen av bio-olje, høy RAP-andel og kvalitetsstein gjør at asfaltverket i Renningsåsen kommer svært godt ut i forhold til miljøet, understreker Skaane.

Ordfører Knut Kvale i Øvre Eiker. Foto: Peab Asfalt

Ordfører Knut Kvale i Øvre Eiker. Foto: Peab Asfalt