<p>Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Eli Grimsby, direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, og Marte Gerhardsen, direktør i Utdanningsetaten med lærlingene Svea Kønig, tømrer hos Betonmast, Carmen Abeledo, tømrer hos Beto-Bygg og Kawsica Rashasingham, betongarbeider hos Skanska. Jentene er rollemodeller gjennom Arbeidslivets skolesekk og fronter tematikken med flere jenter til yrkesfag. Foto: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF</p>Avtalen er et initiativ fra Kultur- og idrettsbygg Oslo KF og ble signert av Eli Grimsby, direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening og Marte Gerhardsen, direktør i Utdanningsetaten.

Oslo kommune og BNL samarbeider om større mangfold i byggenæringen

Tirsdag signerte Oslo kommune og Byggenæringens Landsforening en avtale om å jobbe for økt rekruttering og større mangfold i byggenæringen.

- Vi trenger ungdom med ulike perspektiver og erfaringer, og vi ønsker at flere jenter velger bygg- og anleggsfag. Jeg er glad for at et av våre største utbyggingsprosjekter – det nye Tøyenbadet – skal brukes som pilotprosjekt i arbeidet, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo, i en pressemelding.

Avtalen er et initiativ fra Kultur- og idrettsbygg Oslo KF og ble signert av Eli Grimsby, direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening og Marte Gerhardsen, direktør i Utdanningsetaten.

- Gjennom dette initiativet ønsker vi bidra til rekruttering til byggenæringen fra hele befolkningen og vi er glade for å ha Byggenæringens Landsforening og Utdanningsetaten med på laget. Samarbeid i hele verdikjeden, med leverandører, utdanningsinstitusjoner og bestillere er avgjørende for å få til en endring og øke mangfoldet i bransjen. Det er viktig for å finne de gode løsningene i framtidens byggeprosjekter, sier Eli Grimsby, direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Tøyenbadet er pilotprosjekt
Utbyggingen av Tøyenbadet er pilotprosjekt for arbeidet med mangfold og inkludering. Det er mange barn og unge som har et forhold til badet, og det ligger sentralt til for skolene i byen. Vel så viktig er alle de krevende og spektakulære arbeidsoperasjonene som skal gjennomføres før det nye badet kan åpne dørene for publikum. Byggefasen vil by på mange anledninger til å vise ungdommene hvor spennende det er å jobbe i bygg- og anleggsbransjen. Et besøkssenter i tilknytning til utbyggingen på Tøyenbadet er derfor i planleggingsfasen.

Hvordan nå målene
Etter staten er Oslo kommune Norges nest største offentlige innkjøper og en av landets største offentlige byggherrer. Kultur- og idrettsbygg Oslo KF vil bruke denne posisjonen til å stille konkrete krav til leverandørene i utlysningen av konkurranser i tilknytning til Tøyenbadet. Leverandørene må forplikte seg til systematisk arbeid for å opprettholde et godt psykososialt arbeidsmiljø; eksempelvis skal det ikke forekomme mobbing eller trakassering på arbeidsplassen. Leverandørene må også legge fysisk til rette for begge kjønn på anleggene, blant annet med adskilte garderober. I tillegg håper prosjektet å rekruttere kvinnelige lærlinger og fagarbeidere.

For å øke interessen blant unge, særlig jenter, skal det utvikles spesielle undervisningsopplegg for ungdomstrinnet og ulike fagretninger i videregående skole. Her vil også leverandørene forventes å bidra.

- Ett av målene i prosjektet er at kvinnelige lærlinger skal utføre minst to prosent av timene som er satt av til lærlingplasser innenfor visse kontrakter på Tøyenbadet. Til tross for den lave prosentandelen, er dette et ambisiøst mål. Det forteller hvor nødvendig og viktig der å arbeide for flere kvinner på byggeplassene våre, sier Eli Grimsby.

-  Trenger et krafttak
Byggenæringens Landsforening er landets største interesseorganisasjon for bedrifter og arbeidsgivere i byggenæringen. De har jobbet målrettet for å få flere kvinner til å velge byggenæringen de to siste årene, både ved å vise fram mulighetene, men også fjerne hindringer på veien.

I dag er kvinneandelen i bygge- og anleggsnæringen på rundt 9 prosent totalt sett og kun 2 prosent kvinner på fagarbeidersiden. Vi trenger et krafttak for å endre dette bildet, av flere grunner. Byggenæringen trenger å rekruttere flinke folk fra hele befolkningen. Vi mener at byggeplasser med begge kjønn bidrar til et godt arbeidsmiljø og gode løsninger. Dette er et spennende prosjekt som vi håper kan bli til inspirasjon og læring både for ungdom og hele næringen, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening.

Utdanningsetaten i Oslo kommune har igangsatt flere tiltak for å øke rekrutteringen av jenter til tekniske fag. De har utviklet eget kurs i teknikk for jenter og jenter som søker utradisjonelt, får tilbud om samlinger før de begynner på videregående.

- Norge har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i Europa, og det er synd, fordi alle bransjer får bredere perspektiver og bedre utvikling når de har medarbeidere av forskjellig kjønn. Hvis flere jenter velger realfag og tekniske fag, utvikler det ikke bare fagene, men det gjør også at flere jenter får spennende muligheter i yrker med god lønn og gode karrieremuligheter. Derfor er jeg glad for at dette prosjektet får flere jenter til å se på tekniske fag som en trygg og god yrkesvei, sier Marte Gerhardsen, direktør i Utdanningsetaten.

Gjennom grunnskoleløpet i Oslo blir elevene presentert for mulighetene i arbeidslivet og yrkesfagene gjennom Arbeidslivets skolesekk.

Arbeidslivets skolesekk består av en rekke tiltak som gjør at elevene møter ulike yrker og ulike yrkesfag mens de ennå går i grunnskolen. Jeg er ikke i tvil om at det gjør at flere ser de mulighetene yrkesfag gir, særlig for jentene i Osloskolen, sier Marte Gerhardsen, direktør i Utdanningsetaten.

Samarbeidsprosjektet mellom Oslo kommune og Byggenæringens Landsforbund varer frem til Tøyenbadet står ferdig i 2023.

Et forbildeprosjekt for Oslomodellen
I tillegg til arbeidet for økt mangfold i byggenæringen, blir utbyggingsprosjektet på Tøyenbadet arena for andre tiltak knyttet til kompetanseheving og informasjon om bygg og anlegg. Planen er å bruke Tøyenbadet som forbildeprosjekt for den nye Oslomodellen.

- Oslo kommune skal gå foran i arbeidet for et seriøst og anstendig arbeidsliv. Det må en felles innsats til for sørge for gode arbeidsforhold for alle, gjennom praktisk tilrettelegging, holdningsskapende arbeid, krav til leverandører og informasjon om mulighetene i skolen. Dette samarbeidet vil bidra til nettopp det, sier Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap.