<p>Prosjektleder Taale Stensbye i Statens  vegvesen. Foto: Jørn Hindklev</p>Foto: SkanskaFoto: SkanskaOPS-prosjektet riksvei 3/25 oktober 2019. Foto: Jørn HindklevOPS-prosjektet riksvei 3/25 oktober 2019. Foto: Jørn HindklevOPS-prosjektet riksvei 3/25 oktober 2019. Foto: Jørn HindklevOPS-prosjektet riksvei 3/25 oktober 2019. Foto: Jørn HindklevOPS-prosjektet riksvei 3/25 oktober 2019. Foto: Jørn HindklevOPS-prosjektet riksvei 3/25 oktober 2019. Foto: Jørn HindklevOPS-prosjektet riksvei 3/25 oktober 2019. Foto: Jørn HindklevOPS-prosjektet riksvei 3/25 oktober 2019. Foto: Jørn HindklevOPS-prosjektet riksvei 3/25 oktober 2019. Foto: Jørn Hindklev

OPS-prosjektet rv. 3/25 åpner tre måneder tidligere enn planlagt

OPS-prosjektet riksvei 3/25 Løten-Elverum var planlagt å åpne i november 2020. Nå er åpningsdatoen fremskyndet med hele tre måneder.

Statens vegvesen melder på sin internettside at det nå er det klart at 30. juli blir satt som åpningsdato av OPS-prosjektet riksvei 3/25 Løten – Elverum. Det er hele tre måneder før tiden.

27 kilometer vei på 26 måneder

– Spaden ble satt i jorda 6. juni 2018 og snora klippes 30. juli 2020. Det betyr 27 km veg med midtdeler ferdig bygget på snaue 26 måneder. Det er ny rekord, uttaler Taale Stensbye, prosjektleder i Statens vegvesen til vegvesen.no.

Det har lenge vært på det rene at OPS-prosjektet ville åpne tidligere enn planlagt. I Byggeindustrien nr 18 i 2019 uttalte Stensbye at Statens vegvesen blir ikke overrasket om Skanska åpner vegen så tidlig som første uka i august.  – Vinteren avgjør, sa han i  slutten av oktober i fjor.

Da hadde den milde høsten bidratt til at entreprenøren Skanska har holdet et høyt trykk og hadde gjennomført to tredeler av arbeidene på gigantprosjektet.

20 prosent under opprinnelig kostnadsanslag

– Prosjektet har landets korteste byggetid, og vi bygger til en kostand 20 prosent under opprinnelig prosjektanslag. Det beste er at endringer og tillegg utgjør under to prosent. Et så lavt tall kan andre veiprosjekter drømme om, det tilsier at vi har et prosjekt med et svært lavt konfliktnivå, uttalte han.

Stensbye var likevel tydelig på det var mer enn at værgudene hadde spilt på lag i kritiske faser og bidratt til  at prosjektet går på skinner, også økonomisk.

– Hva mener du er nøkkelen for disse resultatene?

– Det er ingen tvil om at det er gjennomføringsmodellen, der vi i en samhandlingsperiode i forkant av kontraktsinngåelse jobbet sammen med entreprenørene i over ett år og optimaliserte prosjektet. Entreprenørene fikk mulighet til å gjøre seg kjent i byggegropa og velge egne løsninger. Dette er elementer som kan overføres til en rekke prosjekter, uttalte Stensbye i Byggeindustrien nr 18 2019.

Håndterbar risiko for entreprenøren

Prosjektsjef Ketil Sand i Skanska opplyser at prosjektet produserte for snaut 1,5 mrd kroner i 2019.

–Vi har ikke møtt på store uforutsette forhold og vi har dermed klart å holde veldig god fremdrift på både konstruksjoner og veibygging. Vi er veldig glad for at vi kan klare å åpne veien tidligere for dette er en svært ulykkesutsatt strekning, uttaler Ketil Sand i en melding fra Skanska.

Prosjektsjef Ketil Sand i Skanska. Foto: Skanska

Han trekker frem det fantastiske teamet de har på prosjektet som den aller viktigste årsaken til at fremdriften har vært så god.

– Det har vært hektisk, særlig i perioden før jul hvor vi hadde 150 maskiner og samlet over 400 fagarbeidere på topp. Takket være gode planer og en stor innsats fra alle i prosjektet klarte vi å legge bak oss et helt fantastisk år i 2019.

Sand i Skanska fastslår at suksesskriteriet for prosjektet er at reguleringsplanen var helt klar da arbeidene startet, og at entreprenøren hadde tilgang til hele traseen fra første dag.

– Prosessen i forkant bidro til at det ikke var noen usikkerhet i forhold til hva som skulle bygges. Risikoen har vært håndterbar, vi har priset fornuftig og har kontroll på byggingen. Det er gunstig både for entreprenør og byggherre, sa han til Byggeindustrien tidligere i høst. 

En åpning 30. juli betyr at vegen åpner før landsskytterstevnet, de nordiske jakt- og fiskedagene, Elverumsdagene og festspillene som alle arrangeres i Elverum i starten av august. Arrangementene trekker tusenvis av besøkende.