Arkivfoto

Skanska selger eierandel i OPS-prosjektet rv. 3/rv. 25 til Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse

Skanska har solgt sin eierandel på 50 prosent i OPS-prosjektet rv. 3/rv . 25 Løten–Elverum til Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse for rundt 30 millioner kroner.

Dermed eies Hedmarksvegen A/S, som er ansvarlig for OPS-prosjektet, nå i fellesskap av Skanska Norges pensjonskasse og Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse. Transaksjonen blir registrert i fjerde kvartal 2019.

Salget inkluderer også ansvaret for investeringsforpliktelsen fra aksjonærene som vil bli gjort i forbindelse med bygging og ferdigstillelse av Rv. 3/Rv. 25.

OPS-prosjektet er en ny 25 kilometer riksvei mellom Løten og Elverum i Hedmark. Den inkluderer 15 kilometer med firefelts motorvei, sju kilometer gangveier og sykkelveier, en ny trafikkstasjon for veiadministrasjonen og omtrent 30 konstruksjoner, inkludert to store viltoverganger. Den nye veien, som vil forbedre forbindelsen mellom Oslo og Trondheim, er det første OPS-prosjektet i Norge på mer enn ti år og er et av Norges største veiprosjekter noensinne.

– Prosjektet er bygget med ambisiøse mål for bærekraft og vil bli sertifisert i henhold til CEEQUAL, heter det i en pressemelding.
Bygging er i gang og prosjektet er beregnet å være ferdig i slutten av 2020.