OPS-prosjektet riksvei 555 Sotrasambandet blir lyst ut før jul. Illustrasjon: Statens vegvesen

OPS-kontrakt på 10 milliarder gryteklar for markedet - dette sier de største norske entreprenørene om Sotrasambandet

Sotrasambandet blir norgeshistoriens største enkeltstående samferdselskontrakt. Spørsmålet er om de norske entreprenørene vil være med å konkurrere om den.

Mandag opplyste Vegvesenet at arbeidet med kontraktgrunnlaget for rv. 555 Sotrasambandet er i sluttfasen.

Kontrakten, som vil bli et såkalt offentlig-privat-samarbeid (OPS), skal lyses ut i Doffin og TED før jul.

Det er ventet av Sotrasambanet får en prislapp på godt over ti milliarder kroner, noe som er rekord for et samferdselsprosjekt i Norge. Frem til nå er det den spansk-italienske entreprenørkonstellasjonen mellom Acciona og Ghella på Follobanen som har rekorden med sin TBM-kontrakt på Follobanen til nærmere ni milliarder.

Byggeindustrien har vært i kontakt med fem av landets største anleggsentreprenører for å høre hvordan de vurderer Sotra-kontrakten på over 10 milliarder kroner.

Av Veidekke, AF, Skanska og NCC er det Veidekke som gir det sterkeste hintet om at kontrakten er for stor og risikofylt for dem.

Konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg. Foto: Veidekke

– Vi har ikke lyst til å kommentere enkeltprosjekter, utover det vi har sagt om vår strategi rundt prosjekter som vi antar havner innenfor 1,5 milliarder kroner, skriver Veidekkes konserndirektør for anlegg, Øivind Larsen i en tekstmelding til Byggeindustrien.

I vår fastslo Norges største entreprenør at de ikke vil gå inn på kontrakter som overstiger 1,5 milliarder – uansett oppdragsgiver.

De ville heller ikke gå inn på rene anbudsjobber der de ikke kan være med å påvirke i tidligfase.

Ståle Rød, konsernsjef Skanska. Foto: Svanhild Blakstad

Skanska: Størrelse har underordnet betydning

Heller ikke Skanska vil kommentere Sotrasambandet spesielt.

– Vi vurderer alle prosjekter, men på generelt grunnlag kommenterer vi aldri hvilke prosjekter vi til slutt prioriterer å regne på, skriver konsernsjef Ståle Rød i Skanska Norge i SMS til Byggeindustrien.

– Kan du på generelt grunnlag si noe om hva Skanska tenker om kontraktstørrelser på 10 milliarder kroner?

– Størrelsen på kontrakten har underordnet betydning for oss. Vi vurderer den generelle risikoprofilen opp mot egen kapasitet og vurdert konkurransekraft i hvert enkelt prosjekt, svarer Rød.

AF Gruppen: Vil vurdere anbudsdokumentene grundig

Arild Moe, konserndirektør anlegg i AF Gruppen. Foto: AF Gruppen

AF Gruppens konserndirektør for anlegg, Arild Moe, sier det er høy aktivitet i selskapet om dagen, men at Sotrasambandet er ett av flere prosjekter som de vurderer.

– Men vi tar ikke endelig stilling til om vi skal konkurrere eller ikke før vi har sett dokumentene fra Statens vegvesen, sier han.

– Hvordan må de anbudsdokumentene være utformet for at dette skal være interessant?

– Det er flere elementer vi må vurdere, blant annet må vi ta stilling til den totale risikoprofilen i prosjektet. Vi må sette oss grundig inn i dokumentene når de kommer, sier Moe.

– Dere har flere store prosjekter gående nå, blant annet et prosjekt på Sørlandet mellom Kristiansand og Mandal til 4,5 milliarder. Har dere kapasitet til dette i tillegg?

– Vi har kapasitet, men for oss er det timingen for samhandling og utførelse som er det viktige. Det må vi se på, slik vi gjør i alle kontrakter, sier Moe.

Hæhre: Lite aktuelt

Konsernsjef Svein Hov Skjelle i Hæhre & Isachsen Gruppen. Arkivfoto.

Konsernsjef i Hæhre & Isachsen Gruppen, Svein Hov Skjelle, regner OPS-prosjektet som lite aktuelt for dem.

– Vi ønsker ikke å kommentere enkeltprosjekter, men vi har tidligere kommunisert at disse prosjektene har en risikoprofil og størrelse som gjør at det per nå vurderes som lite aktuelt for Hæhre Entreprenør å se på disse. Om det er aktuelt å gå i samarbeid med andre aktører, må vurderes fra prosjekt til prosjekt. Hæhre Entreprenør vil i så fall fokusere på å tilby kjernekompetanse som sprengning, tunnel og masseflytting, sier Skjelle til Byggeindustrien.

NCC utelukker ingenting

Per Jonsson er NCCs head of civil engineering i Norge. Arkivfoto.

Byggeindustrien har også vært i kontakt med NCC.

De viser til hva de uttalte i september da Byggeindustrien snakket med Per Jonsson, NCCs head of civil engineering i Norge, om størrelsene på Sotrasambandet og  Hålogalandsvegen til henholdsvis 10 og 9 milliarder kroner.

Jonsson var tvilende til om det var riktig å gå ut i det norske anleggsmarkedet med kontrakter på denne størrelsen.

– For å lykkes med OPS tror vi på en størrelse som gjør flere prosjekter mulige, og som er sammenlignbare og skaper et marked. Dette må det tas hensyn til. Kontraktene bør nok i større grad tilpasses de norske entreprenørenes kapasitet, og dermed muligheten for å utvikle kompetansen ytterligere. Det vil styrke norsk entreprenørbransje og arbeidsplasser, sa Jonsson til Byggeindustrien.

NCC Infrastructure ville imidlertid ikke utelukke deltakelse i OPS-prosjektene.

– Vi utelukker ingenting når det gjelder størrelse, og gjør våre vurderinger i hvert enkelt prosjekt. Et godt OPS-prosjekt krever at entreprenøren gis muligheten til å finne gode løsninger for gjennomføring. Det gjør at prosjektet ikke må være låst opp i en løsning, slik vi oppfatter at enkelte OPS-prosjekter kan være fordi prosjekteringen er for detaljert, sier Jonsson.