Arkivfoto

Ligger an til å spare 20 prosent på utbyggingen av OPS-prosjekt i Hedmark

Taale Stensbye i Statens vegvesen forteller at arbeidet med den nye riksveien mellom Løten og Elverum på 26 kilometer skal ferdigstilles på 2,5 år - og med en besparelse på 20 prosent i forhold til kostnadsrammen.

Taale Stensbye

– Det er rekordrask byggetid, sier Stensbye – og prosjektet

ligger an til å spare 20 prosent i forhold til tidligere vedtatt kostnadsramme, sier han til vegnett.no.

Det er Skanska som står for utbyggingen av OPS-prosjektet.

Utbygging av rv. 3/ rv. 25 i Hedmark er viktig i styrkingen av rv. 3, spesielt som vegforbindelse for godstransport mellom Oslo og Trondheim. Utbyggingen vil også styrke Hamar og Elverum som bo- og arbeidsmarkedsregion.

Veien skal stå ferdig innen 1. november 2020, og OPS-selskapet Hedmarksvegen AS skal deretter drifte og vedlikeholde veien i 20 år.

- Prosjektet gir økt trafikksikkerhet og framkommelighet, bedre bomiljø langs dagens vei og et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Hamar og Elverum, skriver Statens vegvesen.