Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og programlederne Christian Aarhus og Frode Aga i Byggeplassens podkaststudio. Foto: Arve Brekkhus

Solvik-Olsen i podkast: Blir kontraktene så store at bare de store europeiske kan ta dem, da bør bremsene på

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener det finnes en grense for hvor stor en veikontrakt bør være. Men han vil ikke sette to streker under hva som er det riktige svaret.

Både byggingen av Sotra-sambandet og prosjektet E10/riksvei 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt er planlagt som OPS-prosjekter i ti-milliardersklassen.

Det er trolig for stort til at norske entreprenører vil kaste seg inn i kampen om dem, noe også bransjen har advart kraftig mot.

I Byggeindustriens podkast Byggeplassen, snakker bokaktuelle Ketil Solvik-Olsen om blant annet kontraktstørrelser og når han mener kontraktene blir så store at man må sette bremsene på.

– Jeg tenker at et prosjekt ikke nødvendigvis er for stort bare sett utfra hvor mye det koster. Ja, Sotrabrua er veldig dyr, men vi må også være bevisst på at noen strukturer er dyre å bygge og ikke nødvendigvis er dyre fordi at prosjektet strekker seg over mange mil og har flere administrative nivåer som gjør at prosjektet blir uoversiktlig.

– Men dersom prosjektene blir så store at ting som materialtilgang og kvalifikasjonskrav overvelder entreprenørene og at det bare er de store europeiske aktørene som kan løse dem, da tenker jeg vi skal sette bremsene på, sier Ketil Solvik-Olsen i podkasten Byggeplassen.

I podkasten snakker han også om etableringen av Nye Veier, jernbanereformen, sitt nye liv i USA og han letter også litt på sløret om hva han tenker rundt kinesernes satsing på det norske infrastrukturmarkedet.