OPS-prosjektet riksvei 3/25 kan åpne tidligere enn planlagt

OPS-prosjektet riksvei 3/25 mellom Løten og Elverum ligger så godt an at prosjektlederen spekulerer i at prosjektet kan åpne før tiden.

– Her jobbes det raskt. Jeg blir ikke overrasket om det blir åpning tidligere enn planlagt, sier Taale Stensbye, prosjektleder i Statens vegvesen til Østlendingen.

Det er Skanska som er entreprenør på prosjektet, og prosjektleder Andreas Skrunes bekrefter til avsien at de ligger litt foran skjema, og at åpningsdatoen blir bestemt i løpet av høsten. Ifølge den opprinnelige planen skal veien åpnes 1. november 2020.

Rv. 3 bygges som ny vei i egen trasé langs hele strekningen. Ny rv. 25 tilknyttes dagens rv. 3 / rv. 25 ved Terningmoen i Elverum. 16,5 kilometer mellom Tønset i Løten og Basthjørnet i Elverum bygges som firefelts vei. De resterende 10,5 kilometrene mellom Ommangsvollen og Tønset i Løten og Åkroken og Svingen rasteplass i Elverum bygges som tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.

Prosjektet ligger ikke bare godt an tidsmessig, men denne uken feiret de ett år, som tilsvarer 650.000 timeverk, uten fraværsskader.