Illustrasjon: Fjell kommune

OPS på Sotrasambandet får grønt lys - Ap tror det kan åpne for kinesisk kapital

Alt ligger rette for at Stortinget sier ja til offentlig-privat-samarbeid på 10,5 milliarders-prosjektet Sotrasambandet. Gigantutbyggingen er ett av prosjektene som har appellert til kinesiske entreprenører.

Sotrasambandet

Sotrasambandet omfatter bygging av 9,4 kilometers firefelts vei fra Bergen til Sotra. 4,6 kilometer går i tunnel. Prosjektet inkluderer ny firefelts bru med separat gang- og sykkelvei. Brua blir 950 meter. Også tre mindre bruer inngår i prosjektet.

I går ble innstillingen fra transport- og kommunikasjonskomiteen om OPS-gjennomføring av rv. 555 Sotrasambandet i Hordaland klar.

Der sier komiteens medlemmer fra Høyre, Frp og Venstre ja til OPS-modell for gigantprosjektet, mens mindretallet fra Ap, Sp og SV sier nei.

Debatt og behandling i Stortinget er 15. mai.

Leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Helge Orten (H) er glad for at det blir OPS på Sotrasambandet. Arkivfoto

– OPS er en gjennomføringsstrategi som ser investering,  drift og vedlikehold i sammenheng. Tidligere gjennomførte OPS-prosjekter har vist seg å gi gode resultater og vi er fornøyde med at Sotrasambandet blir bygget etter denne metoden, sier leder i transport- og kommunikasjonskomiteen Helge Orten (H) til Byggeindsutrien.

Han legger til at det har vært viktig å ta i bruk flere verktøy for å sikre rask og kostnadseffektiv gjennomføring av sentrale veiprosjekter, og peker på både OPS og etableringen av Nye Veier som to av grepene de har tatt for å sikret nettopp det. 

Opposisjonspartier går i mot

Kirsti Leirtrø i Arbeiderpartiet er negativ til OPS-modell på Sotrasambandet.

Men at OPS er ett av verktøyene som sikrer raskere og mer vei for pengene, er ikke opposisjonspartiene enig i.

– Vi i Arbeiderpartiet mener det er uheldig og usikkert når et så stort prosjekt blir finansiert av eksterne, og bundet opp over så lang tid som 25 år. Vi går derfor sammen med SP og SV inn for at Sotrasambandet realiseres som et ordinært prosjekt av SVV. Det er på tide at prosjektet blir realisert, sier Arbeiderpartiets Kirsti Leirtrø til Byggeindustrien.

Leirtrø mener det har vært vanskelig å finne dokumentasjon på effekten av OPS her i Norge.

– Det skyldes nok at OPS går over så lang tid at kostnad og kvalitet blir vanskelig å måle. Men det finnes en rekke rapporter som viser til de uheldige virkningene vi peker på i saken.

– Men som vi også understreker i innstillingen, så ser vi det som veldig viktig å bygge vei raskere. Vi må se på samspill mellom næringsliv og anleggsbransje. Men OPS-modellen er fordyrende, og det vil binde opp fremtidige statsbudsjett. OPS er brukt av land som ikke har økonomi til å finansiere det selv, for å få realisert prosjekt. Dette gjelder ikke for Norge, sier hun.

– Men er det ikke et sentralt poeng at man kan komme raskere i gang med OPS?

– Nå har regjeringen sittet i fem år, og det ble jo lovet at OPS-prosjekter skulle føre til raskere bygging. Men det har det ikke gjort. Nå er Sotrasambandet allerede tre år forsinket sammenlignet med det som ble lovet av oppstart med OPS-modellen, sier Leirtrø.

– Kan åpne opp for kinesisk kapital

OPS-prosjektet Sotrasambandet er ett av prosjektene som kinesiske China Communications Construction Company har signalisert sterk interesse for å bygge.

For under ett år siden karakteriserte de 10,5 milliardersprosjektet som et fint "lite" prosjekt å begynne med i Norge.

– Sotrasambandet kan være interessant for oss siden vi ønsker å starte med mindre prosjekter i Norge, sa Zhao Hangyu, European Business Director for CCCC til Statens vegvesens egne nettsider Vegnett.no.

Byggeindustrien har tidligere fortalt om flere kinesiske investeringsbanker, som blant annet samarbeider tett med kinesiske entreprenører, ønsker å investere i norsk infrastruktur.

Kirsti Leirtrø mener derfor man kan ende opp med at kinesisk kapital blir brukt til å bygge norsk vei.

– Sotrasambandet er et eksempel på at veiprosjektene våre begynner å bli veldig store, og når regjeringen går for et så stort prosjekt som et offentlig-privat-samarbeid, så er det en av bekymringene vi har, sier Leirtrø.

Byggeindustrien har spurt Helge Orten om han frykter kinesisk konkurranse. Svaret fra lederen i transport- og kommunikasjonskomiteen er at han håper norske entreprenører vil bite fra seg i konkurransen om Sotraprosjektet.

– Vi ser jo at norskbaserte entreprenører tradisjonelt er konkurransedyktige i norsk veibygging og jeg håper og tror at de også vil være det i dette prosjektet. Samtidig er vi åpen for internasjonal konkurranse så lenge det skjer på en ryddig måte og på like og rettferdige vilkår. Hvordan et OPS-selskap eller entreprenørene velger å finansiere virksomheten sin er opp til den enkelte virksomhet, med mindre det skulle være spesielle forhold som tilsier noe annet, sier Orten til Byggeindustrien.

Positiv fiskeriminister

Per Sandberg. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har tidligere sagt til Byggeindustrien at han hilser kinesiske investeringer - også på vei - velkommen.

Da Byggeindustrien spurte om det var klokt å la kinesiske statseide selskaper ha ansvaret for å finansiere, drifte og vedlikeholde et viktig norsk veisamband i 25-30 år fremover, svarte han følgende:

– Det er vanskelig å svare på hvordan verden ser ut om 30 år. Forutsetningene våre er å bygge mest mulig infrastruktur nå, fordi det trenger vi. Hvis vi kan bygge infrastruktur raskere gjennom å bruke ulike finansieringsmodeller, så kan jeg ikke skjønne at noen politikere kan være imot det, sa Sandberg.