– Strømprisene og klimakrisen har gjort at etterspørselen etter solceller er på all time high, og flere og flere bygningseiere ønsker nå å etterinstallere solceller på sine bygninger, sier Ari Soilammi, utviklingssjef i RIF. Foto: Nicolas Tourrenc

– Strømprisene og klimakrisen har gjort at etterspørselen etter solceller er på all time high, og flere og flere bygningseiere ønsker nå å etterinstallere solceller på sine bygninger, sier Ari Soilammi, utviklingssjef i RIF. Foto: Nicolas Tourrenc

Ønsker regler som tilrettelegger bedre for montering av solcelleanlegg

Rådgivende Ingeniørers Forening i samarbeid med Multiconsult og forretningsadvokatene CMS Kluge har nå sendt et brev til regjeringen der de oppfordrer til å sørge for en forskrift som bedre tilrettelegger for solceller på eksisterende bygg.

– Strømprisene og klimakrisen har gjort at etterspørselen etter solceller er på all time high, og flere og flere bygningseiere ønsker nå å etterinstallere solceller på sine bygninger, forteller Ari Soilammi, utviklingssjef i RIF, i en pressemelding.

Partene peker på en rapport nylig utarbeidet av Multiconsult på vegne av Solenergiklyngen, som viser at potensialet for sol på bygg i Norge er cirk 66 TWh.

– Det tilsvarer cirka halvparten av dagens vannkraftproduksjon. På kort og mellomlang sikt er det realistisk å bygge ut minst 30 TWh med solkraft på eksisterende bygg i Norge. Montering av solcelleanlegg på eksisterende bygg er altså tiltak som er svært ønsket, både av eierne av bygningene og av samfunnet, heter det i meldingen.

RIF, Multiconsult og CMS Kluge viser til i brevet til KDD at de kjenner til flere tilfeller hvor det er planlagt å montere solcelleanlegg på eksisterende bygg, er vanskelig å dokumentere at dagens krav til konstruksjonssikkerhet vil være oppfylt.

– Vi mener det er mulig å legge til rette for at endringslovens formål vil bli oppfylt. Da må komme bestemmelser eller uttalelser i forskrift eller i veilederen som gir tiltakshaverne, prosjekterende og kommunene retningslinjer for hva som må til for at montering av et solcelleanlegg skal anses forsvarlig, selv om det altså ikke kan dokumenteres at dagens tekniske krav er oppfylt, sier Soilammi.

Målet til RIF, Multiconsult og CMS Kluge er at det i fellesskap kan utarbeides forskrift og/eller veileder som bidrar til at endringslovens formål oppfylles i praksis.

– En god veileder vil legge til rette for effektiv og forutsigbar saksbehandling av tiltak hvor utbygger vurderer å bygge solceller på eksisterende bygg.

– Regelverk og kommunal saksbehandlingspraksis må ikke bli en bremsekloss for et viktig og riktig tiltak, særlig nå som energiprisene er høye og både næringsliv og privathusstander ønsker å få montert solceller, sier Soilammi videre.

Les hele brevet her