– Norske næringslivslederes generelle holdninger til megatrendene digitalisering og bærekraft henger ikke på greip, og er ikke bærekraftige i seg selv, mener Roar Smelhus, nestleder i RIFs styre og til daglig markedsdirektør i Hjellnes Consult. Foto: Arve Brekkhus

- Omstilling og grønt skifte gjelder ikke bare de andre

– Vi ser at det skjer ting, men vi tror ikke det påvirker oss. Fremtidens arbeidsliv vil se radikalt annerledes ut, og vi som rådgivende ingeniører må følge med, sier Roar Smelhus i Hjellnes Consult.

Temaet var digitalisering og det grønne skiftet da Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) arrangerte sitt høstmøte tirsdag.

– Norske næringslivslederes generelle holdninger til megatrendene digitalisering og bærekraft henger ikke på greip, og er ikke bærekraftige i seg selv, mener Smelhus, nestleder i RIFs styre og til daglig markedsdirektør i Hjellnes Consult. Han viser til en undersøkelse Aftenposten og Opinion har gjort blant norske bedriftsledere:

9 av 10 ledere i norske bedrifter tror at den teknologiske utviklingen vil innebære store utfordringer for Norge - men bare 2 prosent av dem tror at kjernevirksomheten og lønnsomheten i deres egen bedrift vil bli negativt berørt.

– Dette gjelder vel ikke lederne i RIF-bedriftene? Tja… Rådgivere er blant de som går foran, men vi har mye å gå på. Vi har stor makt og påvirkningsmulighet gjennom våre bidrag i alle de spennende prosjektene vi som rådgivere er involvert i, understreker Smelhus.

– Dere kommer fort etter

Administrerende direktør Anette Melbye i Aftenposten Mobil tror ingen blir skånet for omstilling.

– Mange tenker at vi i mediebransjen er eksotiske. Det vi står overfor, kommer til å ramme alle bransjer. Vi er i den bransjen som ”disrupteres” mest akkurat nå, men dere kommer veldig fort etter. At noen bransjer tenker at min virksomhet ikke er truet de nærmeste tre år, synes jeg er underlig, sa Melbye i sitt innlegg. Den samme utfordringen gjelder i forhold til digitalisering:

– Man kan ikke velge om man vil bli digital.

- Vi må vise innovasjonsarbeid

Smelhus mener mange norske selskaper mangler evne og vilje til innovasjon, og har heller ikke kompetanse til å omstille og utvikle seg i møte med «disruptive» teknologi.

– Mange i næringen jobber for lite innovativt, men samtidig har vi vært for dårlige til å fortelle hva vi gjør av innovativt arbeid, sier han. RIF har nylig startet en egen innovasjonsgruppe for å tydeliggjøre innovasjoner medlemsbedriftene allerede gjør.

– Våre bedrifter har mange flinke folk og høy kompetanse, og det budskapet må vi ble bedre til å dele, understreker han.

Bruk nyttige veikart

– Og – ikke minst- må rådgivere bli bedre til å vise kundene potensialet i det grønne skiftet.

Veikartene som er laget til utvalget for Grønn konkurransekraft, har gjort mye godt arbeid vi kan bruke videre i våre virksomheter. Der finnes det mange eksempler på lønnsomme, bærekraftige valg, og her ligger det mange muligheter. Vi som bransje organisasjon og selskaper kan være mye mer tydelige om dette overfor våre kunder, fastslår Smelhus.

Anette Melbye. Foto: Arve Brekkhus