Kari Due-Andresen (f.v.), Liv Kari Skudal Hansteen og Tom Baade-Mathiesen.Alexander HoltheFageksperten Jon Arild Westlund-Storm fra COWI og prosjekteringslederen Nils Ånund Smeland fra Multiconsult var Ivans konkurrenter om tittelenAri Soilammi, RIFs utviklingssjef delte ut prisen til COWIs Egil Bøckmann, som tok imot prisen på vegne av Dordi Skjevling.Per R. SandbergThor Gotaas

RIFs høstmøte i digitaliseringens tegn

Rundt 150 personer er til stede på RIFs 49. høstmøte i Ingeniørenes Hus for å ta inn kunnskap om ny teknologi og det grønne skiftet.

Her tas det opp krav til gjennomføringsmodeller som gir utvikling og innovasjon, men som samtidig utfordrer dagens verdikjede og forretningsmodeller.

- På høstmøtet vil vi at tilhørerne blant annet skal bli oppdatert på hva digitalisering egentlig betyr, både for næringen og for den enkelte arbeidstaker. Mange nye begreper flyter rundt, som crowdfunding, crowdsourcing, delingsøkonomi og communities. Hva betyr nå egentlig dette for oss rådgivere og egentlig for hele byggenæringen? Rådgiverbransjen har historisk sett vært tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi, men den digitaliseringen som nå er i ferd med å starte vil ha enorme konsekvenser og innebærer fantastiske muligheter som næringen må få opp øynene for, sier Liv Kari Skudal Hansteen, som er adm. direktør for RIF.