Også behov for koordinerte aksjoner i byggenæringen

Tirsdag gikk politiet, skatteetaten og Tollvesenet til storaksjon mot dagligvarekjeden Lime. De mistenker menneskehandel, bedrageri og svart handel.

Som vi alle vet er ikke dette helt ukjente fenomener i byggenæringen heller. De siste års avsløringer om svart arbeid og kriminalitet i ulike deler av byggenæringen har rammet hardt.

Den koordinerte aksjonen tirsdag, som trolig er den største i sitt slag i Norge, er også noe man kunne kjørt mot aktører i byggenæringen. Heldigvis har både politi, skattemyndigheter og Arbeidstilsynet, i tett samarbeid med næringen selv, satt dette teamet høyt på agendaen – og man er på alle måter klar over problemet. Men det er fortsatt mye som kan gjøres, og det er mange tunge bakmenn og organisasjoner som fortsatt opererer for fullt i ulike deler av næringen.

I aksjonen mot dagligvarekjeden mistenker politiet at en lovlig del av virksomheten er skalkeskjul for en stor svart og kriminell økonomi. Erfaringer viser at dette også er noe som i aller høyeste grad finnes innen bygg og anlegg. For enkelte er en lovlig drevet byggvirksomhet en perfekt måte å skjule en mer kriminell løpebane på.

Derfor er det ekstremt viktig at man ikke slipper taket med arbeidet som er gjort innen bygg og anlegg. Man er på god vei i næringen vår, men det må enda mer handling til. Om vi skal få bukt med problemet må bakmennene tas. Om man bare tar ut arbeiderne ute på byggeplass vil nye komme til. Det er bakmenn, firmaer og organisasjoner som står bak hovedfokuset må rettes mot. Det er klart denne typen arbeid og tilsvarende aksjoner som man tirsdag gjennomførte tar tid å rulle opp, planlegge og gjennomføre – men likefullt er det ingen tvil om at bygg og anlegg burde være en høyprioritert næring for de ulike offentlige etatene. Store penger er i sving – og all erfaring så langt tyder på at utviklingen fortsatt går feil vei.