Foto: UndervisningsbyggFoto: UndervisningsbyggFoto: UndervisningsbyggFoto: Undervisningsbygg

Nymotens skoler i gamle bygg

Undervisningsbygg har denne høsten åpnet to moderne skoler i verneverdige gamle bygg.

Det skriver Undervisningsbygg Oslo KS i en pressemeldingfredag.

Undervisningsbygg har med høstens skoleåpninger på Edvard Munch videregående og Møllergata skole i Oslo bevist at de behersker rehabilitering av vernede bygg. Resultatet har blitt svært bra, skriver Undervisningsbygg i meldingen.

Både Møllergata skole og den gamle Kunst og Håndverksskolen ble vedtatt fredet i løpet av rehabiliteringsprosessene. Av den grunn har kulturminnemyndighetene ved Byantikvaren arbeidet inn i prosjektering og gjennomføring for å bidra til løsninger i tråd med bevaringsverdiene.

Avdelingsleder for område vest hos byantikvaren, Morten Stige, sier det en høy kulturhistorisk verdi at byggene fortsatt blir brukt som skoler.

– Jeg er tilfreds med resultatet fra begge skolene. Elevene har stor glede av kvaliteten som er lagt ned i materialvalget på disse to skolene, sier han.

Dør til fortiden

På Møllergata skole, Norges eldste folkeskole, ble inngangsdørene på skolen fra 1860-årene byttet på 1960-tallet. På 60-tallet var dører i teak det mest moderne, og de opprinnelige ble forkastet som utdaterte. Ved hjelp av et gammelt fotografi fra skolegården på 50-tallet fant byantikvarens arkitekt Cathrine Reusch ut hvordan dørene egentlig hadde sett ut, lyse, doble og med vinduer på toppen. Prosjektets arkitekt Mariken Øvrebø fant de opprinnelige tegningene, og sammen klarte de å gjenskape dørene tilbake til det opprinnelige. Dette gir inngangspartiene på skolen et klassisk preg.

Gjemt ventilasjon i møbler

På Edvard Munch ble en søppelsjakt, som tidligere hadde vært trapperom, revet og erstattet med helt nytt trapperom, i indre gårdsrom. Ombyggingen var, ifølge Undervisningsbygg, helt nødvendig for å få en funksjonell skole tilpasset elevtallet. I tillegg ble rekkverk i de gamle trapperommene hevet for å passe dagens standard og ventilasjonssystemet er gjemt i møbellignende gjenstander, som to bord ved den gamle inngangen. Her er stammen på bordet lufteventil.