Edvard Munch videregående skole er en av skolene som åpnes i 2015. Arkivfoto.

Disse Oslo-skolene ferdigstilles i 2015

En rekke nye og rehabiliterte skoler i Oslo blir åpnet i løpet av 2015.

Til skolestart åpnet dørene til 14 nye og rehabiliterte skolebygg, i tillegg til at også Undervisningsbygg selv flyttet til nye lokaler i Grensesvingen 7 på Helsfyr. Enda flere prosjekter ble også ferdigstilt før jul – blant annet omstrukturering av Ila Skole. 

Det er Undervisningsbygg som melder dette i en pressemelding.

Selv om svært mange nye skoleplasser åpnet i 2014, vil det fortsatt være aktivitet i 2015 – under kan du se noen av de største prosjektene som ferdigstilles.

Merk at dette er et utvalg av de største prosjektene som ferdigstilles – flere prosjekter er også under bygging til å bli ferdigstilt i 2016, samtidig som Undervisningsbygg også gjennomfører mindre oppussing- og rehabiliteringsprosjekter på skolene i Oslo.

Edvard Munch Videregående skole

Midt i Oslo ligger tidligere Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS), som nå omgjøres til en videregående skole for linjene dans, musikk og håndverk. Det verneverdige bygget er på hele 15.400 kvadratmeter, og åpner dørene i august 2015. Fra og med januar 2015 brukes bygget som midlertidig skole for elevene ved Lambertseter videregående skole, da denne gjennomgår et ventilasjonsprosjekt som ferdigstilles i 2016.

Teglverket 1-10 skole

I juni 2013 startet arbeidet med å reise en helt ny skole på Teglverkstomta ved Hasle torg. 1-10 skolen reises i passivhusstandard, med kapasitet til 800 elever fordelt over 12 500 kvadratmeter. Skolen åpner dørene til skolestart 2015.

Fagerborg

Fagerborg skole omstruktureres fra å være en videregående skole, til en fem-parallells ungdomsskole. Bygget vil huse 15 klasser med totalt 420 elever. Byggestart var i juli 2014, med planlagt ferdigstillelse til skolestart 2015.

Øraker

Øraker ungdomsskole utvides fra fire til seks paralleller, og vil da kunne ta opp 540 elever. Utvidelsen skjer dels ved ombygging av eksisterende skolebygg, og dels ved nytt tilbygg.

Flerbrukshallene på Grefsen og Ekeberg

Flerbrukshallen på Grefsen, med tilknytning til Grefsen 1-7 skole, ble ferdigstilt allerede i utgangen av 2014, og har et totalareal på 2300 kvadratmeter som også inkluderer en egen samlingssal.

I 2014 startet også byggingen av en ny flerbrukshall i passivhusstandard på Ekeberg. Hallen skal sikre et godt gymtilbud i umiddelbar nærhet for elevene ved Ekeberg skole, før lokalidretten tar over på kveldstid. Hallen ferdigstilles til skolestart 2015.

Nordvoll skole

På Nordvoll skole skal eksisterende paviljong erstattes med et nybygg. Bygget har kapasitet for spesialelever på videregående skole, og leveres som modulkonseptet Superkuben – et modulbygg som reises på kort tid, men med samme kvalitet som et tradisjonelt bygg.

Bøler skole

Skolen fornyes med et klimaskjermprosjekt der fasaden, vinduer, tak, og nedløp blir oppdatert. Skolebygget vil fremstå som nytt fra utsiden, samtidig som det etterisoleres opp mot passivhusnivå. Byggestart var i tredje kvartal 2013, og prosjektet ferdigstilles våren 2015.