Dronning Sonja klippet snoren og åpnet skolen offisielt. Foto: Benedicte Nylund, Undervisningsbygg

Høytidelig åpning av Edvard Munch videregående skole

Gleden og spenningen var stor blant elever, lærere og øvrige gjester da Dronning Sonja åpnet Edvard Munch videregående skole mandag.

Fakta om Edvard Munch videregående skole

Skolen har plass til 870 elever og tilbyr både studiespesialisering og ulike kreative fag.

Elevene får mulighet til å koble interesser og talent med ambisiøse og trygge karriereveier gjennom å kombinere fag fra de ulike tilbudene.

Skolen har systematisk samarbeid med ulike aktører for å sikre oppdatert og relevant kompetanse. 

Arkitekt for prosjektet har vært FuthArk arkitekter AS.

Noen av skolens samarbeidspartnere er: Arkitektur- og designhøgskolen, Barrat Due, Kunsthøgskolen i Oslo, Munchmuseet, Norges musikkhøgskole, Snøhetta, Ultimafestivalen og Øyafestivalen.

Skolen er etablert i de gamle lokalene til Statens håndverks- og kunstindustriskole og viderefører byggets historie ved å satse på estetiske og utøvende fag i tillegg til studiespesialisering

- Det er en stor glede og ære å ønske velkommen til den historiske begivenheten dette er. Bygget vi nå åpner er totalrehabilitert og oppfyller alle krav som stilles til et moderne skolebygg. Historien sitter bokstavelig talt i veggene, blant annet gjennom utsmykking fra skolens tidligere elever, og fagene vi tilbyr har virkelig funnet sin plass i dette bygget, sa rektor Ellen Larsen.

Dronningen avduket kunstverket
Ordfører Fabian Stang tok i mot Dronningen på vegne av Oslo kommune. Dronning Sonja er kjent for sin interesse for kunst- og håndverksfag og var tydelig begeistret for skolens visjon og tilbud.

- Jeg har lyst til å gi en kompliment til alle de kloke hodene som har satt sammen denne skolen. Kommunen har gått inn for å ta vare på bygget til gamle Statens håndverks- og kunstindustriskole og å skape en skole med kreative fag, og det skal dere ha en stor applaus for. Fagene som tilbys her gir elevene alle muligheter til å utvikle sitt talent. Dere elever har verdens beste forutsetninger til å finne ut av hva dere kan bli gode i. Bruk mulighetene til å utforske i løpet av tre årene dere går her, jeg tror dere vil få noen rike år her på skolen, sa Dronning Sonja.

Som en del av åpningen, avduket Dronningen kunstverket «Slik Livet Er» av Olav Christoffer Jenssen. Verket er 5 ganger 15 meter stort og møter skolens elever når de kommer inn i skolens gårdsrom på vei til hovedinngangen. Det vil være til daglig inspirasjon og glede.

Lykkes med målsetningen
Byggeprosjektet startet høsten 2012, og varte til vinter 2015. Det har vært et utfordrende, lærerikt og engasjerende prosjekt for byggherre Undervisningsbygg.Bygningsmassen var vernet og deler av det fredet etter kulturminneloven.

- Vi mener vi har lykkes med målsetningen for byggeprosjektet om å få et moderne bygg som tilfredsstiller dagens tekniske krav samtidig som mest mulig av det opprinnelige bygget er bevart. Skolebygget er blitt alt vi håpet på: et ærverdig og storartet bygg med mye historie i veggene og storslått kunst som vi har klart å ta vare på, kombinert med moderne løsninger som kreves av dagens skoler. Skolen kan ta i mot 780 elever på 15.400 kvadratmeter– og de er har mye å glede seg til, sa administrerende direktør i Undervisningsbygg Rigmor Hansen. Hun rettet sin takk til både Utdanningsetaten, de ansvarlige prosjektlederne i Undervisningsbygg og Byantikvaren.

Byggets egenskaper førte til et tett og meget godt samarbeid med byantikvaren.

- Dette har blitt et referanseprosjekt for andre prosjekter i Oslo kommune. Vi skal benytte den kunnskapen som er opparbeidet underveis i dette byggeprosjektet i flere andre prosjekter i fremtiden, sa en godt fornøyd byantikvar Janne Wilberg.

Arkitekt for prosjektet har vært FuthArk arkitekter AS.