Berg skole åpnet

Det var stormende jubel da Berg skole hadde offisiell åpning torsdag. 

Elevene stod på rekke og rad og sang for full hals, og snoren ble klippet av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Noen av elevene ga imidlertid ministeren en hjelpende hånd med både saksen og snorklippingen.

 - Siden 1925 har Berg skole vært en videregående skole. Nå er skolen rehabilitert og blitt en ren barneskole. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til at skolen har fått så stilfulle og moderne lokaler. Skolen skal etter hvert vokse enda mer, og til slutt, når rehabiliteringen er helt ferdig, vil det være plass til 600 elever her, innledet rektor Yngvil Hestenes.

Videre ga hun ordet til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som snakker om trivsel og det å føle seg velkommen:

- For at alle skal føle seg inkludert i skolehverdagen er det viktig å være trygg, og siden skolens visjon er «Vi skal lære enda mer» har skolen høye forventninger både til lærerne og til elevene. På Berg skole skal alle yte maksimalt i trygge omgivelser der alle er inkludert, avslutter kunnskapsministeren.

Administrerende direktør Rigmor Hansen i Undervisningsbygg gratulerte alle med den store dagen. Hun fortalte litt om historien fra Berg skole.

- Tidligere Berg videregående skole har lange tradisjoner og noen av byggene ble tatt i bruk så langt tilbake som i 1929. Som en del av skolens og byggenes historie kan det nevnes at underannen verdenskrig ble skolen brukt som sykehus. Først i 1946 ble skolen igjen brukt til sitt egentlige formål. Det har nok smertet noen av de tidligere elevene at skolen nå er gjort om til en 1-7-skole. Når hele skoleanlegget er ferdig rehabilitert og bygd ut skal det være plass til 588 elever. Det er blitt en skole å være stolt av. Og som vil kunne brukes i mange år fremover, sa hun.