Kontrakten innebærer leveranse av fullautomatisk utstyr for vask og desinfisering av blant annet senger og madrasser.

Ny kontrakt inngått for nytt Stavanger-sykehus

Semi-Staal AS skal levere sengevask til prosjektet SUS2023.

Helse Stavanger HF har inngått en avtale med det danske selskapet Semi-Staal AS om levering av sengevask til det nye sykehuset på Ullandhaug.

Kontrakten innebærer leveranse av fullautomatisk utstyr for vask og desinfisering av senger, madrasser og hjelpemidler for SUS2023.

Avtalen har en verdi på vel 13 millioner kroner inkludert mva.